2.3. Класифікація взуття за статево-віковими групами та розмірами. Системи нумерації взуття

Згідно з ГОСТ 3927-88 “Взуттєві колодки” колодки і відповідне їм взуття за статево-віковою ознакою поділяється на 10 груп. До кожної групи відноситься певна кількість розмірів і повнот. Розмір взуття визначає довжина стопи (устілки), а повноту – обхват в пучках (плюсно-фаланговому суглобі) в умовних одиницях. Повноту позначають цифрами або буквами: чим вище порядок букви, тим більша повнота взуття. Згідно з стандартом інтервал між суміжними повнотами складає 8 або 6 мм.

Розподіл взуття за статево-віковою ознакою і розмірами представлено в табл. 2.1

Таблиця 2.1 - Розподіл взуття за статевою і віковою ознаками

 

Група взуття

Пов-нота

Розміри колодок

Вихід-ний розмір

Но-мер

Найменування

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пінетки

Для ясельного

віку

Малодитяча

Дошкільна

Для школярів-дівчаток

Дівоча

Для школярів-хлопчиків

Хлопчача

Жіноча

Чоловіча

1

1-3

1-5

1-5

1-8

1-8

1-8

1-8

1-12

1-12

95,100,105,110,115,120,125

105,110,115,120,125,130,135,140

145,150,155,160,165

170,175,180,185,190,195,200

205,210,215,220,225,230,235,240

225,230,235,240,245,250,255,260

205,210,215,220,225,230,235,240

245,250,255,260,265,270,275,280

210,215,220,225,230,235,240,245,250,255,260,270,275

245,250,255,260,265,270,275,280,285,290,295,300,305

110

130

155

185

225

235

230

265

240

270

 

Кількість розмірів взуття в кожній статево-віковій групі різна і залежить від прийнятої системи нумерації.

Для позначення розміру взуття (колодки) використовується декілька систем нумерації, які отримали свою назву в залежності і від вихідної одиниці виміру довжини сліду колодки (стопи), наприклад, дюйм, сантиметр, міліметр. Найбільше розповсюд­ження мають штихмасова, дюймова і метрична системи нумерації. Однак в багатьох країнах користуються одночасно різними системами нумерації колодок і взуття. Це пов’язано головним чином з вимогами світового ринку реалізації взуття.

За літературними даними, штихмасова система нумерації вперше почала застосовуватись у Франції на початку ХІХ століття. Свою назву ця система отримала від назви одиниці виміру – штиха. Один штих дорівнює 2/3 см або 6,67 мм.

Розмір взуття і колодки в цій системі нумерації визначається довжиною сліду колодки (устілки), вираженій у штихах. Інтервал між суміжними розмірами колодки і взуття по довжині дорівнює одному штиху, тобто 6,67 мм.

Штихмасова система нумерації, яка широко розпов­сюджена в Європі, з’явилась в нашій країні в кінці ХІХ століття.

Дюймова система нумерації. Дюймова система нумерації має два різновиди: англійська та американська. Частіше зустрі­чається англійська.

В англійській системі початком відрахунку (першим розміром) є 4  дюйма, а в американській 3 дюйма. Різниця по довжині устілки між одним і тим же розміром в цих системах становить 2,1 мм.

Перевагою дюймової системи перед штихмасовою є менша величина інтервалу по довжині сліду взуття між суміжними розмірами (4,23 замість 6,67 мм).

Як штихмасова, так і дюймова системи нумерації колодок і взуття є умовними і не відповідають сучасним вимогам метрології, оскільки розмір позначається умовною цифрою, яка не відповідає форморозмірам стопи. Оскільки обидві системи нумерації не пов’язані з довжиною стопи, то вони незручні для користування. Крім цього, через різні підходи до визначення розміру взуття при однаковій довжині сліду устілки воно може мати різні розміри, що викликає незручності для покупців.

Метрична система нумерації. У вітчизняній промисловості до 1964 року застосовувалась штихмасова система нумерації і, починаючи з цього ж року, була запроваджена метрична система. Спочатку за одиницю був прийнятий сантиметр, а згодом, в 1975 році, відповідно до Міжнародної системи СІ – міліметр.

За розмір колодки (взуття) в метричній системі прийнята довжина стопи в міліметрах. Інтервал між суміжними розмірами складає 5 мм, що збільшує їх кількість в статевовіковій групі порівняно з штихмасовою системою. Для взуття з верхом з юхти і спеціального призначення інтервал складає 7,5 мм.

Метрична система нумерації має основну перевагу над згаданими вище, а саме: незалежно від декоративного припуску в носковій частині, на який впливає мода, розмір взуття буде незмінний, оскільки він представляє собою довжину стопи, а не сліду колодки (устілки) (рис. 2.2).

 

Рис. 2.2 – Співвідношення між розмірами взуття у метричній  

і штихмасовій системах нумерації

На рис. 2.2 показано співвідношення між довжиною устілки (сліду колодки) і довжиною стопи:

Ду = Дст – S + P,

де Ду – довжина сліду колодки, мм;

Дст – довжина стопи, мм.

S – зсув устілки в п’ятковій частині, мм;

P – припуск в носковій частині, мм.

Р = Рн + Рд,

тут Рн – функціональний припуск для забезпечення нор­мального функціонування стопи при русі (встановлюється стан­дартом);

Рд – декоративний припуск, який залежить від моди та інших чинників.

Для колодок з нормальним припуском в носковій частині співвідношення між розмірами в штихмасовій і метричній системах нумерації приблизно виражається так:

Nst = 1,5 Nm,

де Nst – розмір колодки у штихмасовій системі;

Nm – розмір колодки у метричній системі нумерації.

За матеріалами, з яких виготовляється взуття, воно поділяється на шкіряне, текстильне, комбіноване, з синтетичних та штучних шкір.

За висотою підняття п’яткової частини взуття буває: без каблука; на низькому каблуці; на середньому каблуці; на високому каблуці; на надвисокому каблуці (вище 70 мм).

Слід відмітити, що в літературі і на практиці під поняттям “висота каблука” інколи розуміють різні величини, а саме: висоту неприкріпленого каблука, висоту підняття п’яткової частини колодки, висоту каблука у взутті. Різниця цих понять демонструється на рис. 2.3.

 

Рис. 2.3 – Вимірювання висоти каблука

З метою усунення цієї плутанини Ю.П. Зибін запропонував таку термінологію:

- висота каблука у взутті Нк (рис. 2.3) – відстань по вертикалі від опорної поверхні до ребра сліду взуття в крайній точці п’яткової частини. Відповідно, в цей розмір ввійде товщина підошви, висота каблука безпосередньо і висота набійки;

- висота підняття п’яткової частини колодки Нnn – відстань по вертикалі від опорної поверхні колодки до ребра устілки в крайній точці п’яткової частини;

- висота неприкріпленого каблука Вк – відстань по вертикалі від опорної поверхні до верхнього краю каблука.

Контрольні питання.

1. Як поділяється взуття за призначенням? Дайте характе­ристику кожного з типів.

2. Назвіть основні види і різновиди взуття.

3. Які конструкції заготовок характерні для туфель, напівчеревиків, черевиків?

4. На які статево-вікові групи підрозділяється взуття?

5. Назвіть системи нумерації взуття? Одиниці виміру. Переваги і недоліки кожної з них.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑