Тема 01. Основи організації обліку на підприємствах малого бізнесу.

Питання теми

1.1 Поняття “малого підприємства”. Форми та види бізнесу, їх вплив на організацію обліку.

1.2 Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення.

1.3. Формування облікової політики підприємства.

1.4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

1.5. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його застосування малими підприємствами.

1.6. Форми ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами.

Інформаційні матеріали теми: “Основи організації обліку на підприємствах малого бізнесу.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑