Рекомендація

На кожному діючому підприємстві відбувається ряд процесів, які відображуються і контролюються шляхом ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління і виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну, аналітичну. Підприємства малого бізнесу мають особливості в організації діяльності і побудові бухгалтерського обліку.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу” ставить за мету:

- засвоїти особливості побудови бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу;

- освоїти процедури з питань організації та ведення обліку, оформлення облікових регістрів, систематизації облікових даних при спрощеній формі обліку;

- оволодіти практичними навичками систематизації і групування бухгалтерських даних, складання фінансової та інших видів звітності для підприємств малого бізнесу.

Бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності є основною інформаційною базою контролю і управління його господарсько-фінансовою діяльністю. На його долю припадає понад 80% усієї економічної інформації, яка в подальшому використовується іншими фахівцями і управлінцями. Від правильної організації і ведення бухгалтерського обліку залежить точність і достовірність одержаної інформації і правильність прийняття управлінських рішень. Цим визначається роль і значення курсу “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу” в підготовці висококваліфікованих спеціалістів облікового профілю.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑