Рекомендація

Матеріали дисципліни “Міжнародна економіка”

Трансформація економіки України в ринкову стала визначальним етапом перебудови і вдосконалення змісту економічної підготовки фахівців – економістів.

Вирішити це завдання неможливо без вивчення такої дисципліни як “Міжнародна економіка”. Вивчення міжнародної економіки сприяє засвоєнню об’єктивних економічних законів та закономірностей світового господарства, структури сучасного світового господарства, етапів його розвитку, форм, умов та методів зовнішньоекономічних зв’язків, які здійснюються на інтернаціональному рівні.

Вивчення структури міжнародної економіки та її економічної основи – міжнародного поділу праці, та міжнародної економічної інтеграції, дає змогу грунтовніше оцінити сучасний стан економіки України в перехідний період, її місце у міжнародному поділі праці та світовій економічній інтеграції.

При вивченні предмету “Міжнародна економіка” студенти повинні засвоїти такі важливі поняття, як міжнародний бізнес та його форми, суть світового ринку та міжнародної торгівлі, міжнародний рух капіталів та робочої сили, суть міжнародний валютних відносин, науково-технічних відносин, фінансово-кредитних відносин.

Студенти засвоюють господарські зв’язки не лише між державами та групами держав, а й між крупними транснаціональними корпораціями, банківськими та кредитно-фінансовими установами, фірмами, підприємствами, та місце України у економічних та господарських зв’язках. Одним із найважливіших завдань, які стоять перед країнами з перехідною економікою, в тому числі і Україною, є трансформація у ринкову економічну систему і входження у світовий економічний простір. Вивчаючи “міжнародну економіку”, її закони та закономірності розвитку, студенти краще будуть розуміти господарські проблеми національної економіки та прогнозувати їх наукове вирішення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑