Тема 5. Методи колективних експертних оцінок.

Методи колективних експертних оцінок

Питання теми

1. Основні особливості методів колективних експертних оцінок.

2. Зміст методу колективної експертної оцінки.

3. Метод колективної генерації ідей.

4. Метод “Дельфи”.

Основні терміни теми: колективні експертні оцінки, експерти-фахівці, ідея, контрідея.

1. Основні особливості методів колективних експертних оцінок

Методи колективних експертних оцінок ґрунтуються на принципах виявлення колективної думки експертів про перспективи розвитку об'єкта прогнозування.

В основі застосування цих методів лежить гіпотеза про наявність в експертів уміння з достатнім ступенем вірогідності оцінити важливість і значення досліджуваної проблеми, перспективність розвитку визначеного напрямку досліджень, часу здійснення тієї або іншої події, доцільності вибору одного з альтернативних шляхів розвитку об'єкта прогнозу і т.д.

Як правило, основними задачами при формуванні прогнозу за допомогою колективу експертів є: формування репрезентативної експертної групи, підготовка і проведення експертизи, статистична обробка отриманих документів.

При формуванні групи експертів основними є питання визначення її якісного і кількісного складу. Добір експертів починається з визначення питань, що охоплюють рішення даної проблеми; потім складається список осіб, компетентних у цих областях.

Для одержання якісного прогнозу до учасників експертизи пред'являється ряд вимог, основними з яких є: високий рівень загальної ерудиції; глибокі спеціальні знання в оцінюваній області; здатність до адекватного відображення тенденції розвитку досліджуваного об'єкта; наявність психологічної установки на майбутнє; наявність академічного наукового інтересу до оцінюваного питання при відсутності практичної зацікавленості фахівця в цій області; наявність виробничого і (або) дослідницького досвіду в розглянутій області.

Для визначення відповідності потенційного експерта перерахованим вимогам використовується анкетне опитування. Додатково до цього часто використовують спосіб самооцінки компетентності експерта. При самооцінці експерт визначає ступінь своєї поінформованості в досліджуваному питанні також на підставі анкети. Обробка даних дає можливість одержати кількісну оцінку компетентності потенційного експерта.

В даний час широке поширення одержали експертні методи, засновані на роботі спеціальних комісій, коли групи експертів за «круглим столом» обговорюють ту або іншу проблему з метою узгодження думок і вироблення єдиної думки. Цей метод має недолік, що полягає в тім, що група експертів у своїх судженнях керується в основному логікою компромісу.

Сутність методу колективної експертної оцінки для розробки прогнозів складається у визначенні погодженості думок експертів за перспективними напрямками розвитку об'єкта прогнозування, сформульованим раніше окремими фахівцями, а також в оцінці аспектів розвитку об'єкта, що не може бути визначена іншими методами (наприклад, аналітичним розрахунком, експериментом і т.п.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑