Тема 6. Основні поняття методів прогнозної екстраполяції.

Основні поняття методів прогнозної екстраполяції

Питання теми

1. Основні поняття прогнозної екстраполяції

2. Поняття тенденції розвитку, тренду.

Основні терміни теми: тренд, тенденція розвитку, прогнозна екстраполяція

1. Основні поняття прогнозної екстраполяції

Статистичний опис руху в часі економічних явищ здійснюється, як відомо, за допомогою динамічних (часових) рядів. Рівні таких рядів формуються під сукупним впливом безлічі довгостроково і короткочасно діючих факторів і в тому числі різного роду випадків. Зміна умов розвитку явища приведе до більш або менш інтенсивної зміні самих факторів, до зміни сили і результативності їхнього впливу і у кінцевому рахунку до варіації рівня досліджуваного явища в часі. Лише в дуже рідких випадках в економіці зустрічаються чисто стаціонарні ряди, тобто ряди, динаміка рівнів яких така, що середні характеристики не змінюються в часі, або, що теж саме, не залежать від початку відліку часу. У таких випадках варіацію можна приписати дії тільки випадкових причин і вивчати її за допомогою звичайних методів варіаційної статистики, не приймаючи до уваги той факт, що процес розвивається у часі.

У західній літературі рівень динамічного ряду традиційно розглядається як сума чотирьох компонентів, що безпосередньо можуть бути обмірювані (компоненти, що не спостерігаються): віковий рівень (secular trend), або тренд, циклічна складова, сезонна складова і випадкове коливання. Розчленовування на віковий рівень і циклічні складові можна розглядати лише як технічний прийом при вивченні циклів, якщо потрібно вимірити тривалість окремих етапів циклу. Треба сказати, що розчленовування рівня динамічного ряду на безпосередньо компоненти, що не спостерігаються, викликає заперечення у західній статистиці. Незважаючи на умовність розчленовування рівнів динамічного ряду на компоненти, цей прийом можна застосувати для різного роду практичних розрахунків, головним чином для виділення тенденції розвитку, визначення закономірності руху того або іншого рівня у часі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑