Тема 4. Види маркетингу та їх характеристика.

Залежно від рівня застосування розрізняють:

1. Макромаркетинг, спрямований на розв'язання широких проблем, зокрема реалізації продукції та послуг на рівні народного господарства, стимулювання економічного розвитку країни тощо.

2. Мікромаркетинг, який вирішує питання оптимізації виробництва і збуту на рівні окремого підприємства.

3. Міжнародний маркетинг - маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться підприємство.

4. Багатонаціональний маркетинг - форма міжнародного маркетингу, яка стосується підприємств, що здійснюють маркетингові операції у багатьох іноземних державах.

За цільовою орієнтацією розрізняють:

1. Комерційний маркетинг.

Комерційний маркетинг спрямований на максимальне задоволення потреб споживачів у товарах і послугах з одержанням прибутку від діяльності підприємства на ринку.

2. Некомерційний маркетинг.

Некомерційним маркетингом займаються організації та окремі засоби, які діють у суспільних інтересах або виступають за ідею і не прагнуть до одержання фінансових результатів (прибутків).

Комерційний маркетинг залежно від сфери застосування поділяється на:

1. Маркетинг товарів, зокрема маркетинг товарів виробничого призначення і маркетинг споживчих товарів.

Маркетинг товарів виробничого призначення застосовується фірмами -виробниками та маркетинговими посередниками в процесі виробництва і збуту засобів виробництва, які потрібні організаціям-виробникам та організаціям-споживачам для здійснення виробничо-господарської діяльності. Маркетинг споживчих товарів використовують фірми-виробники та маркетингові посередники в процесі виробництва і збуту товарів, призначених для кінцевих споживачів.

Порівняння маркетингу товарів споживчого попиту і виробничо-технічного призначення

Ознаки порівняння

Маркетинг товарів споживчого попиту

Маркетинг товарів виробничо-технічного призначення

Продукти

Стандартна форма, сервіс має середнє значення, низька вартість, велика кількість.

Більш технічний по своїй природі, конкретна форма змінюється за бажанням споживачів. Висока вартість, невелика кількість. Дуже важливий супутній сервіс.

Ціна

Прейскурантна

На стандартні товари по прейскуранту, на спеціальні за результатами переговорів

Просування

Агент на рекламу

Агент на особистий продаж і технічне консультування

Розподілення

Через посередників

Канали більш короткі, частіше використовуються спеціалізовані постачальники і збутовики

Відношення

Відношення не тривалі, контакти тимчасові

Відношення тривалі і багатосторонні

Процес прийняття рішення

Рішення приймаються індивідуально чи на рівні сім'ї. Мотиви купівлі часто ірраціональні (смаки, мода, вплив інших людей)

Рішення приймаються колегіально за участю багатьох членів організації. Використовуються специфікації, різнопланова технічна і економічна інформація

Ринки

Значна кількість споживачів, попит безпосередній в значній мірі залежить від ціни. Покупці – кінцеві споживачі, які купують товари для особистого, домашнього чи сімейного споживання

Споживачі концентруються в окремих регіонах, попит змінюється в значному діапазоні, менш залежить від ціни. Кількість споживачів незначна. Покупці комерційні фірми, установи, які ставлять перед собою мету отримання прибутку. Купують виробничі товари для виробничого використання чи перепродажу.

2. Маркетинг послуг, зокрема маркетинг споживчих, ділових, посередницьких, виробничих, фінансових та інших послуг.

Маркетинг послуг застосовується фірмами, які здійснюють надання послуг у різних галузях матеріальної та нематеріальної сфер народного господарства для задоволення потреб різноманітних споживачів.

Характеристики послуг, які впливають на розробку маркетингових програм:

· Невідчутність.

· Невідокремленість від джерела.

· Непостійність якості.

· Неможливість зберігання.

Некомерційний маркетинг залежно від об'єкта поділяється на:

1. Маркетинг осіб.

Маркетинг окремих осіб - діяльність, спрямована на створення, підтримку позицій і/або поведінки відносно конкретних осіб.

Форми здійснення маркетингу осіб:

· Маркетинг знаменитостей.

· Маркетинг політичних кандидатів.

· Самомаркетинг.

2. Маркетинг організацій.

Маркетинг організацій - діяльність, яка здійснюється для створення, підтримки або зміни позицій і/або поведінки цільових аудиторій відносно конкретних організацій.

3. Маркетинг місць.

Маркетинг місць - діяльність, яка здійснюється для створення, підтримки або зміни відношення і/або поведінки, що стосується конкретних місць. Маркетинг місць поділяється на:

· Маркетинг зон господарської забудови.

· Маркетинг інвестицій у земельну власність.

· Маркетинг місць відпочинку.

· Маркетинг житла.

4. Маркетинг ідей.

Маркетинг ідей - розробка, втілення в життя і контроль за виконанням програм, які мають на меті добитися сприйняття цільовою групою (або цільовими групами), громадської ідеї, руху або практики.

Мікромаркетинг відповідно до стану попиту на ринку поділяється на такі види:

1. Конверсійний - попит на товар чи послугу негативний, слід його створити.

2. Стимулюючий - попит на товар чи послугу відсутній, належить його стимулювати.

3. Розвиваючий - попит потенційний, необхідно зробити його реальним.

4. Ремаркетинг - попит знижується, слід його підвищити, надати йому нового імпульсу.

5. Синхромаркетинг - попит коливається, необхідно його стабілізувати.

6. Підтримуючий - попит відповідає можливостям фірми, належить його підтримати.

7. Демаркетинг - попит надмірний, необхідно його знизити.

8. Протидіючий маркетинг - сформувався ірраціональний попит, його слід ліквідувати.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑