Тема 14. Товарний асортимент, фактори, що його визначають. Стратегії товарної політики.

Товарна політика припускає формування товарного асортименту - сукупність асортиментних груп товарів, що пропонує підприємство. Тобто це групи товарів, які пов'язані між собою або за зовнішнім виглядом, або за широтою (асортимент вважається надто вузьким, якщо можна збільшити прибуток, додавши до нього нові вироби, а широким - коли прибуток збільшується за рахунок виключення з товарної групи ряду виробів).

Асортиментна група - це сукупність асортиментних позицій товарів даного типу.

Асортиментна позиція - це конкретна модель, марка або розмір товару, який продає підприємство.

Товарний асортимент будь-якої фірми є часткою загального товарного асортименту, що пропонує саме галузь. Розширення або нарощування асортименту - це вихід за межі галузевого асортименту. Таке розширення можливе як вниз (дроблення категорій виробляємих товарів - як приклад, випуск спортивних автомобілів), так і вгору (перехід на інші сегменти ринку). Якщо фірма займається виробництвом декількох асортиментних груп товарів, то можна казати про товарну номенклатуру - сукупність всіх асортиментних груп товарів та товарних одиниць, пропонуємих покупцям конкретним продавцем. Так. перелік товарної номенклатури фірми "Адідас" включає спортивний одяг, взуття, сумки, інвентар, а фірми "Ейвон" -косметика, ювелірні вироби, господарчі товари.

Товарний асортимент характеризується:

· широтою, яку визначають як кількість запропонованих асортиментних груп;

· глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі;

· порівнянністю, в основі якої співвідношення між запропонованими асортиментними групами з позиції спільності кінцевого використання, каналів розподілу, груп споживачів та діапазону цін;

· насиченістю, яка визначається загальною кількістю запропонованих товарів;

· зіставленістю, яка відображає наскільки тісно пов'язані між собою окремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали розподілу, діапазон цін.

Широта асортименту залежить від мети фірми - або її надає постачальник вичерпного асортименту, або вона має на меті завоювати більшу долю ринку. Якщо фірма насамперед зацікавлена в прибутковості, то її асортимент, як правило, звужений.

Фактори, що впливають на товарний асортимент:

· зміни у структурі ринкового попиту;

· темпи НТП;

· діяльність конкурентів;

· фінансові можливості підприємства;

· виробничі і маркетингові “ноу-хау”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑