Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

Метод та прийоми економічного аналізу

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Метод економічного аналізу та його особливості.

2. Способи та прийоми економічного аналізу.

Основні терміни теми: аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування, моделювання, прийом середніх величин, прийом відносних величин, ряди динаміки, графічний спосіб, табличний метод, прийоми факторного аналізу (елімінування (абсолютні різниці, ланцюгові підстановки, відносні різниці), балансовий).

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑