Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Формування фінансових результатів згідно з П(С)БО 3. Завдання, зміст а джерела аналізу фінансових результатів.

2. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів по видах діяльності підприємства за даними фінансової звітності.

3. Факторний аналіз валового прибутку.

4. Аналіз показників рентабельності

Основні терміни теми: доходи., витрати, прибуток, збитки, чистий прибуток, валовий прибуток, операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, звичайна діяльність, рентабельність.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑