УЗАГАЛЬНЕННЯ

 Одним з основних якісних показників роботи підприємства є собівартість продукції. Її рівень відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції. За ринкових відносин завдання щодо зниження собівартості продукції централізовано не планується, а ефективність роботи підприємств оцінюється за допомогою показника прибутку. Однак це ще більше посилює значення проблеми зниження собівартості, так як від рівня останньої залежать самі фінансові результати. З метою визначення резервів зниження собівартості здійснюється аналіз витрат, входять до її складу. Важливим показником собівартості є рівень витрат на одну гривню продукції, за допомог якого оцінюється співвідношення між обсягом продукції, витратами і фінансовим результатами. Собівартість є основною складовою витрат операційної діяльності. Одним із завдань аналізу є вивчення динаміки і структури витрат операційної діяльності.

Література для самоосвіти: 7,10,11,12,17,27,31.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Витрати діяльності підприємства, їх склад, класифікація. Аналіз витрат за економічними елементами.

2. Завдання аналізу собівартості в сучасних умовах.

3. Собівартість як показник ефективності діяльності підприємства. Аналіз собівартості за статтями витрат.

4. Аналіз витрат на 1 грн. продукції.

5. Аналіз собівартості окремих виробів.

6. Аналіз матеріальних витрат в собівартості продукції.

7. Аналіз витрат на оплату праці в собівартості продукції.

8. Аналіз загальновиробничих витрат в собівартості продукції.

9. Аналіз витрат, що не входять в собівартість продукції.

Тематичний контроль №3 по модулю 3 (теми 6 – 9).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑