9.5. Аналіз прямих витрат на оплату праці.

Одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці.

Основні завдання аналізу прямих витрат на оплату праці такі:

1) оцінка відхилення фактичних прямих витрат на оплату праці від планових;

2) вивчення впливу факторів, що призвели до відхилення фактичних витрат від планових враховуючи виконання плану за обсягом продукції;

3) оцінка співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці і його вплив на собівартість продукції;

4) факторний аналіз фонду оплати праці робітників;

5) визначення резервів зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.

Пряма заробітна плата робітників відображається на відповідних статтях калькуляції, як основна та додаткова заробітна плата.

Загальна сума прямої зарплати залежить від обсягу виробництва товарної продукції, її структури і рівня витрат на окремі вироби, що, у свою чергу, залежать від трудомісткості і рівня оплати праці на одиницю продукції.

Крім того, заробітна плата робітників погодинної оплати праці залежить ще і від відпрацьованих днів в середньому одним робітником за рік, середньої тривалості робочої зміни і середнього годинного заробітку робітника.

В процесі аналізу потрібно встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Зростання продуктивності праці повинно випереджати збільшення оплати праці, забезпечуючи цим самим зниження собівартості продукції.

Зміна середньої заробітної плати робітника за певний період часу (рік, місяць, день, година) характеризується її індексом який визначається як відношення середньої заробітної плати за звітний період до середньої заробітної плати за базисний період Аналогічно розраховується індекс продуктивності праці  

Завершальним етапом аналізу є визначення резервів зниження собівартості продукції за рахунок скорочення невиправдних перевитрат у фонді оплати праці робітників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑