9.4. Аналіз прямих матеріальних витрат.

 

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і основних матеріалів, що утворюють основу продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Значний резерв зменшення собівартості продукції полягає в економії сировини і матеріалів, в зменшенні відходів виробництва, усунення матеріальних витрат в технологічному процесі.

Аналіз прямих матеріальних витрат передбачає вирішення таких завдань:

- вивчення складу і структури прямих матеріальних витрат;

оцінка зміни фактичних матеріальних витрат порівняно з планом;

- визначення впливу факторів на загальну зміну величини прямих матеріальних витрат;

- оцінка витрат матеріалів на окремі види продукції;

- визначення впливу позапланових зворотних відходів на виробничу собівартість продукції;

- розробка заходів по зменшенню собівартості продукції внаслідок більш ефективного використання матеріалів.

Прямі матеріальні витрати залежать від зміни обсягу продукції, її структури, рівня матеріальних витрат на одиницю продукції.

Рівень матеріальних витрат на одиницю продукції змінюється під впливом:

фактора “норм”;

фактора “цін”.

Аналіз першого фактора передбачає визначення впливу зміни кількості матеріалу на питомі матеріальні витрати на одиницю продукції.

Для визначення впливу цього фактора потрібно: відхилення фактичної кількості матеріалу від норми помножити на планову середню ціну одиниці матеріалу.

Аналізуючи вплив другого фактора визначають вплив зміни середньої вартості одиниці матеріалу на зміну рівня матеріальних витрат на одиницю продукції. Для цього потрібно знайти добуток зміни ціни одиниці матеріалу і фактичної кількості даного матеріалу. Розглянемо приклад (табл..9.2).

Таблиця 9.2.

Дані для аналізу питомих матеріальних витрат

 

Види матеріалів

За планом

За звітом

Відхилення,

(+, -)

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

А

2

1.5

3

1.8

2

3.6

+0.6

Б

10

2.5

25

11

2

22

-3

Разом

12

-

28

12.8

-

25.6

-2.4

 

 Обчислимо вплив факторів на відхилення фактичних матеріальних витрат від планових:

- по матеріалу “А”:  

фактор “норм” - (1.8 – 2) * 1.5 = - 0.3 (грн.);

 фактор “цін” - (2 – 1.5) * 1.8 = + 0.9 (грн.);

Сума впливу факторів становить: -0.3 + 0.9 = + 0.6 (грн.);

- по матеріалу “Б”:  

фактор “норм” (11 - 10) * 2.5 = + 2.5 (грн.);

 фактор “цін” (2 – 2.5) * 11 = - 5.5 (грн.);

Сума впливу факторів становить: +2.5 – 5.5 = - 3 (грн.).

При загальній економії матеріальних витрат на одиницю продукції на суму 2.4 грн. має місце перевитрата по матеріалу “А” на суму 0.6 грн. Економія доcягнена в основному внаслідок економії витрат матеріалу “Б” на одиницю продукції.  

Для того, щоб визначити вплив даних факторів на собівартість продукції даного виду необхідно результати впливу факторів помножити на фактичну кількість виробів.  

Важливим питанням аналізу прямих матеріальних витрат є оцінка зміни зворотних відходів виробництва. Калькуляція зворотних відходів відображається за ціною можливого використання, якщо спів ставити вартість відходів за ціною можливого використання і за ціною вихідного матеріалу, то можна визначити на яку суму збільшаться матеріальні витрати в собівартості продукції внаслідок понадпланових відходів.

Послідовність аналізу така:

1) визначається величина понадпланових відхилень за ціною можливого використання;

2) обчислюється, в скільки раз ціна повноцінного матеріалу перевищує вартість відходів за ціною можливого використання;

3) розраховується величина понадпланових відходів за ціною сировини чи матеріалів;

4) визначається вплив понадпланових відходів на собівартість продукції (знаходиться різниця між величиною понадпланових відходів за ціною сировини і ціною можливого використання).

Усунення понадпланових зворотних відходів є важливим резервом зменшення собівартості продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑