7.5. Аналіз використання виробничих площ.

Необхідно здійснювати аналіз використання не тільки активної частини засобів праці, але й пасивної, до якої, зокрема, відносяться виробничі будівлі та площі, які вони займають.

Аналіз виробничих площ здійснюється в такій послідовності:

1.Аналізується динаміка показників, що характеризують використання виробничих площ.

2.Визначається вплив використання виробничих площ на обсяг продукції.

3.Розробляються заходи по більш ефективному використанню виробничих площ.

До показників, що характеризують використання виробничої площі, можна віднести:

1.Обсяг продукції на одиницю виробничої площі (на 1 кв. м).

2.Співвідношення площ основного та допоміжного призначення в загальній виробничій площі.

3.Середня виробнича площа на одиницю обладнання.

4.Кількість виробничого обладнання на одиницю виробничої площі.

5.Забезпеченість виробничою площею (відношення фактичної виробничої площі до виробничої площі за нормою).

6.Обсяг продукції на 1 робоче місце.

7.Коефіцієнт використання виробничої площі ( відношення кількості робочих місць за звітом до кількості робочих місць за нормою).

Методику аналізу забезпеченості виробничими площами і ефективності їх використання здійснимо на прикладі одного з показників.

Таблиця 7.3 Дані аналізу використання виробничої площі

 

Показники

За минулий рік

За поточний

 рік

Зміна (+.-)

1.Обсяг продукції, тис. грн.

7416,2

5668,7

-1747,5

2.Виробнича площа, кв. м.

2530

2400

-130

3.Виробіток продукції на 1 кв. м виробничої площі, грн

2931,3

2362,0

-569,3

 

Негативна зміна останнього показника свідчить про зниження ефективності використання виробничої площі. Внаслідок зменшення виробітку на одиницю виробничої площі обсяг виробництва продукції зменшився на 1366,3 тис. грн. (-569,3*2400).

Внаслідок зменшення величини виробничої площі обсяг продукції зменшився на 381,2 тис. грн. (-130*2931,3).

Загальний приріст по обсягу продукції дорівнює –1747,5 тис. грн.

 (-1366,3-381,2).

Отже, зменшення обсягу продукції обумовлено як зменшенням розміру виробничих площ, так і зниженням ефективності їх використання.

Аналіз забезпеченості підприємства виробничою площею, вивчення рівня її використання дозволяє виявити невикористані можливості збільшення обсягу продукції на тій же виробничій площі, розробити конкретні заходи кращого використання виробничої площі за призначенням

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑