7.3. Аналіз фондовіддачі.

Показники, що характеризують ефективність використання основних засобів, поділяються на загальні та індивідуальні. Загальні показники характеризують використання всіх основних фондів, індивідуальні – окремих їх груп.

 До загальних показників відносяться:  

1.Фондовіддача (відношення вартості продукції до середньорічної вартості основних засобів).

2.Фондомісткість (показник, обернено пропорційний до першого).

3. Рентабельність (відношення чистого прибутку до середньої вартості основних засобів).

Фондовіддача є одним з основних показників ефективності використання основних засобів. Даний показник характеризує величину обсягу продукції в розрахунку на 1 грн. обсягу основних фондів. Фондовіддача активної частини основних фондів називається машиновіддачею.

Аналіз фондовіддачі передбачає вирішення наступних завдань:

- вивчення динаміки фондовіддачі;

- визначення впливу зміни фондовіддачі на обсяг продукції;

 - факторний аналіз фондовіддачі;

 визначення резервів більш ефективного використання основних засобів.

На обсяг випуску впливають такі основні фактори, пов’язані з використанням основних засобів

- зміна середньорічної вартості основних фондів (ОЗ) ;

- зміна фондовіддач (ФВ).

Вплив факторів можна розрахувати способом абсолютних різниць. Вплив зміни середньорічної вартості фондів дорівнює добутку абсолютної зміни по середньорічній вартості основних виробничих фондів на базовий рівень фондовіддачі. Вплив зміни фондовіддачі дорівнює добутку абсолютного приросту по фондовіддачі на середньорічну вартість основних фондів за звітний період. Сумарний вплив двох факторів дорівнює абсолютному приросту обсягу випуску продукції.

 Для визначення впливу факторів на обсяг продукції можна використати і таку факторну модель:

,

деПВ а ч- питома вага активної частини в складі основних засобів;

Ф в а..ч . - віддача активної частини основних засобів.

Вплив зміни середньорічної вартості фондів дорівнює добутку зміни середньорічної вартості фондів на базовий показник питомої ваги активної частини фондів та базову фондовіддачу активної частини фондів.

Вплив зміни питомої ваги активної частини фондів у загальній середньорічній вартості дорівнює добутку зміни питомої ваги активної частини фондів у їх середньорічній вартості на звітний показник середньорічної вартості фондів та базову фондовіддачу активної частини фондів.

Вплив зміни віддачі активної частини фондів дорівнює добутку зміни віддачі активної частини фондів на звітний показник середньорічної вартості фондів та звітну питому вагу активної частини у складі основних засобів. Сумарний вплив трьох факторів дорівнює абсолютному приросту обсягу продукції.

На зміну фондовіддачі справляють вплив такі фактори:

- зміна частки активної частини фондів;

 - зміна віддачі активної частини фондів .

Факторна модель має такий вигляд:  

Вплив факторів також можна розрахувати способом абсолютних різниць.

Загальну оцінку ефективності використання засобів праці здійснимо за даними таблиці 7.1.

Таблиця 7.1. Дані для аналізу основних засобів

 

Показник

Роки

Зміна (+, -)

минулий

поточний

1. Обсяг продукції, тис. грн.

7416,2

5668,7

-1747,5

2. Середня вартість основних засобів, тис. грн.

 4844,0

4725,1

-118,9

3. Фондовіддача, грн.

 1,5310

1,1997

 -0,3313

 

Зниження фондовіддачі свідчить про менш ефективне використання основних засобів порівняно з минулим роком.

Внаслідок зменшення вартості основних засобів обсяг продукції зменшився на 182 тис. грн. (-118,9 х 1,5310).

 Приріст обсягу продукції за рахунок зниження фондовіддачі становить -1565,5 (-0,3313 х 4725,1).

Сумарний вплив факторів дорівнює -1747,5 тис. грн. (-182 – 1565,5).

В таблиці 7.2 наведені дані для факторного аналізу фондовіддачі.

Фондовіддача порівняно з минулим роком знизилась на 0,3313 грн. в тому числі, внаслідок зменшення питомої ваги активної частини на 0,0378 грн. (-0,016 х 2,3618) і в результаті зниження машиновіддачі на 0,2935 грн.

Таблиця 7.2 Факторний аналіз фондовіддачі

 

Показник

Роки

Зміна (+,-)

 минулий

поточний

1. Середня вартість основних засобів, тис. грн.

4844,0

4725,1

-118,9

 в тому числі виробничого обладнання

3140,0

2950,4

-189,6

2. Питома вага активної частини, %

64,8

62,4

-1,6

3. Фондовіддача, грн.

1,5310

1,1997

-0,3313

4. Машиновіддача, грн.

2,3618

1,9213

-0,4405

 

(-0,4405 * 0,624).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑