ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦІПЛІНИ

Модуль 1. Теорія економічного аналізу.

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

Тематичний контроль №1 по модулю1 (теми 1 - 3).

• Одержання та початок виконання індивідуальної контрольної роботи

• Одержання та початок виконання індивідуальної курсової роботи

Модуль 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.

Тема 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг.

Тема 5. Аналіз маркетингової діяльності підприємства та реалізації продукції.

Тематичний контроль №2 по модулю 2 (теми 4, 5).

Модуль 3. Аналіз виробничих ресурсів та витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Тема 6. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

Тема 7. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства.

Тема 8. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції.

Тематичний контроль №3 по модулю 3 (теми 6 – 9).

Модуль 4. Фінансовий аналіз.

Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тематичний контроль №4 по модулю 4 (теми 10 – 11).

Здача індивідуальної контрольної роботи

• Питання для підсумкового контролю.

Підсумковий контроль (екзамен).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑