4.1. Значення, зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничої діяльності.

За нових ринкових умов господарювання всі підприємства здобули повну оперативну самостійність у виборі того, як організувати виробничий процес, яку продукцію випускати і в якій кількості, з ким співпрацювати, кому продавати свої вироби. Отримана свобода дій перш за все спрямована на врахування кон'юнктури ринку, його потреб і вимог. Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробничу діяльність підприємства жорстко зумовлено загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

Від обсягу, складу, асортименту та якості продукції, від ритмічності виробництва залежить собівартість, прибуток, рентабельність, оборотність оборотних коштів, платоспроможність та інші показники.  

Мета аналізу виробництва продукції, робіт, послуг полягає у визначенні резервів можливого збільшення випуску продукції відповідної якості та асортименту з урахуванням попиту споживачів для досягнення позитивних фінансових результатів

 Основні завдання аналізу наступні:

· оцінка динаміки основних показників обсягу продукції та виконання плану по них в поточному періоді;

· визначення впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на зміну обсягу продукції;

· аналіз асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції;

· аналітична оцінка показників якості продукції;

· аналіз ритмічності виробництва продукції.  

Перелік цих завдань визначає зміст і послідовність проведення аналізу виробничої діяльності

Для аналізу показників обсягу виробництва продукції використовують інформацію “Звіту підприємства по продукції” (форма № 1-п); “Звіту про основні показники діяльності підприємства” (форма № 1 – підприємництво), “Балансу” (форма № 1), а також планові матеріали відповідних відділів, бухгалтерські дані про випуск, відвантаження й реалізацію продукції, іншу інформацію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑