УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вивчення та закріплення матеріалів теми дасть можливість:

орієнтуватись у класифікаційних ознаках видів економічного аналізу;

визначати переваги та недоліки певних видів економічного аналізу та вміло використовувати їх залежно від потреби та у тісному зв’язку з поставленою метою;

дотримуватись принципів економічного аналізу при проведенні досліджень стану суб’єкта господарювання;

знати та вміло використовувати принципи та напрями формування блоку інформаційного забезпечення;

дотримуватись послідовності основних етапів формування блоку інформаційного забезпечення;

обґрунтувати та підготувати відповідну схему підготовки інформації відповідно до поставленої мети аналізу;

визначити вхідну інформацію, що відповідає поставленій меті і завданням, та охарактеризувати її складові;

забезпечити зіставлення, відповідність, порівняння та аналіз вихідної інформації відповідно до поставленої мети аналізу;

довести та обґрунтувати зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.

Література для самоосвіти: [7, с. 7-51; 126-158]; [28, с. 27-43; 81-118]; [4, с. 9-43; 60-92]; [20, с.6-36; 55-64]; [10, с.9-21; 32-40];[30, с.6-29; 43-179].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Економічний аналіз та його зв'язок з іншими науковими дисциплінами.

2. Роль діалектики та політичної економії в економічному аналізі.

3. Предмет економічного аналізу.

4. Види економічного аналізу.

5. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

6. Які принципи аналітичного дослідження ви знаєте?

Тематичний контроль №1 по модулю1 (теми 1 - 3).

Одержання та початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Одержання та початок виконання індивідуальної курсової роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑