Питання для підсумкового контролю

1. Історія трудового навчання як шкільного предмету.

2. Принцип науковості в трудовому навчанні.

3. Принцип системності в трудовому навчанні.

4. Принцип зв’язку навчання з життям в трудовому навчанні.

5. Принцип наочності в трудовому навчанні.

6. Принцип емоційності в трудовому навчанні.

7. Принцип грунтовності в трудовому навчанні.

8. Принцип доступності в трудовому навчанні.

9. Принцип активності в трудовому навчанні.

10. Предметна система трудового навчання.

11. Операційна система трудового навчання.

12. Моторно-тренувальна система трудового навчання.

13. Операційно-предметна система трудового навчання.

14. Проблемно-аналітична система трудового навчання.

15. Операційно-комплексна система трудового навчання.

16. Процес викладання і його основні компоненти.

17. Процес засвоєння знань і ознаки засвоєння і основні дидактичні компоненти.

18. Сприйняття навчального матеріалу.

19. Характеристика дидактичних ступенів розуміння.

20. Запам’ятовування навчального матеріалу.

21. Узагальнення і систематизація знань.

22. Структура процес засвоєння учнями навиків і умінь.

23. Класифікація і призначення вправ.

24. Рівні сформованості знань і умінь.

25. Мотивація учіння школярів.

26. Роль інтересу в процесі засвоєння знань і умінь. Стадії інтересу.

27. Орієнтовна основа діяльності.

28. Керування навчальною діяльністю.

29. Мета освітньої галузі “Технології”.

30. Етапи трудового навчання в загальноосвітній школі.

31. Характеристика стабільної частини програми трудового навчання 5-9 класів і її реалізація.

32. Характеристика варіативної частини програми трудового навчання 5-9 класів і її реалізація.

33. Характеристика основних типів теоретичного навчання.

34. Дидактична структура інформаційно-пізнавального типу навчання.

35. Ознаки уроку і його класифікація.

36. Макроструктура уроку засвоєння нових знань.

37. Макроструктура уроку засвоєння навиків і умінь.

38. Макроструктура уроку застосування знань, навичок і умінь.

39. Макроструктура уроку узагальнення і систематизації.

40. Макроструктура уроку контролю і корекції.

41. Макроструктура комбінованого уроку трудового навчання.

42. Недоліки класно-урочної системи навчання.

43. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання.

44. Типова схема навчального заняття в адаптивній школі.

45. Форми організації праці на уроках трудового навчання.

46. Сутність та завдання продуктивності праці учнів.

47. Трудові об’єднання школярів: шкільні кооперативи.

48. Трудові о’єднання школярів: орендні бригади.

49. Обгрунтування необхідності фізичної праці учнів і місця уроків трудового навчання.

50. Терміни нормалізації фізіологічних показників учнів.

51. Чинники втоми учнів в процесі праці.

52. Виробнича гімнастика і функціональна музика на уроках трудового навчання.

53. Місце і завдання політехнічної освіти в школі.

54. Шляхи і засоби формування у школярів політехнічних знань в процесі трудового навчання.

55. Дидактичні умови політехнічного навчання.

56. Значення екскурсії в процесі трудового навчання.

57. Завдання позакласної роботи з техніки.

58. Індивідуальна робота з трудового навчання.

59. Гропові форми організації позакласної роботи з трудового навчання.

60. Масові форми організації позакласної роботи з трудового навчання.

61. Підготовка вчителя трудового навчання.

62. Система підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання.

63. Формування національної свідомості в процесі трудового навчання.

64. Сутність і зміст міжпредметних зв’язків.

65. Зв’язок трудового навчання з основами наук і предметами суспільно-гуманітарного циклу.

66. Профорієнтаційні можливості уроків трудового навчання.

67. Естетичне виховання в процесі трудового навчання.

68. Економічне виховання в процесі трудового навчання.

69. Екологічне виховання в процесі трудового навчання.


 

Література

1. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. ч.1. Теорія трудового навчання.- К.: РННЦ “ДІНІ”, 2000. – 248с.

2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загально технічних дисциплін. – К.: Вища школа, 1992. – 334с.

3. Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников: вопросы теории и методики. – М.: Педагогика, 1981. – 192 с.

4. Атутов П.Р. Політехнічний принцип у навчанні школярів. – К.: Радянська школа. 1982. – 175 с.

5. Актуальные проблемы подготовки учителя общетехнических дисциплин / под редакцией Д.А. Тхоржевского. – К.: Вища школа., 1986. – 174с.

6. Атутов П.Р. Политехническое образование школьников в совершенных условиях. – М.: Знание, 1985. – 80с.

7. Атутов П.Р. Связь трудового обучения с основами наук. – М.: Просвещение, 1983. – 128с.

8. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. – М.: Высшая школа, 1986.- 288с.

9. Симоненко В.Д. Пофесиональная ориентация училища в процесетрудового обучения. – М.: Просвещение, 1985. – 223с.

10. Губина С.А. Трудовое воспитание студентов. – М.: высшая школа, 1986. – 96с.

11. Иващенко Ф.И. Психология трудового воспитания. – Минск: Высшая школа, 1981. – 143с.

12. О трудовом воспитании: Хрестоматия / сост. Д.А. Аксенов. – М.: просвещение. 1982. – 336с.

13. Онищук В.А. Техника, структура и методика урока в школе. – К.: «Радянська школа», 1976. – 183с.

14. Организация обчественного полезного, производительного труда школьников / И.А.Сасова, П.Р.Атутов и др. – М.: Педагогика, 1989. – 160с.

15. Трудовая подготовка школьников / П.Р.Атутов, В.А.Кальней, С.У.Калюга. – К.: «Рад. школа», 1987. – 224 с.

16. Атутов П.Р., Поляков В.А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

17. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: “Либідь”, 1997. – 374 с.

18. Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. – К.: “Педагогічна думка”, 2001. – 240 с.   

 

1 2 3  Наверх ↑