Програма навчання

Модуль І. Категорії трудового навчання

Тема 1. Генезис та трансформація трудового навчання як шкільного предмету

Тема 2. Принципи трудового навчання

Тема 3. Дидактичні системи трудового навчання

Тематичний контроль №1 по модулю І

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Модуль ІІ. Трудова підготовка школярів

Тема 4. Дидактична сутність і структура процесу трудового навчання

Тема 5. Організаційні форми трудового навчання

Тематичний контроль №2 по модулю ІІ

Модуль ІІІ. Політехнічний принцип в процесі трудового навчання

Тема 6. Політехнічна освіта і підготовка школярів до праці

Тема 7. Міжпредметні зв`язки у трудовому навчанні

Тематичний контроль №3 по модулю ІІІ

Модуль ІV. Трудове виховання і суспільство

Тема 8. Трудове виховання в теорії і історії педагогіки

Тема 9. Формування національної самосвідомості в процесі трудового навчання

Тематичний контроль №4 по модулю ІV

Модуль V. Продуктивна праця і здоров’я школярів

Тема 10. Зміст і організація суспільно-корисної продуктивної праці школярів

Тема 11. Формування творчого ставлення до праці

Тема 12. Фізична праця і здоров`я школярів

Тематичний контроль №5 по модулю V

Модуль VI. Становлення вчителя трудового навчання

Тема 13. Учитель трудового навчання

Тематичний контроль №6 по модулю VI

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю

Підсумковий контроль (іспит)

1.      Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Варіант завдання для індивідуальної контрольної роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки. Завдання включає два питання, які потребують знань теоретичного матеріалу курсу і одну практичну задачу, яка вимагає умінь здійснювати політехнічний аналіз навчального матеріалу шкільного предмету “Трудове навчання”.

Варіант 1

1. Класифікація уроків трудового навчання і їх структура.

2. Можливості для розвитку технічної творчості у процесі трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Основи виробничої діяльності” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 2

1. Організаційні форми трудового навчання і загальна характеристика.

2. Трудові об’єднання школярів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Електротехнічні роботи” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 3

1. Принципи трудового навчання.

2. Підвищення кваліфікації вчителя трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з плоских деталей” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 4

1. Дидактичні системи трудового навчання.

2. Суть та завдання продуктивної праці учнів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з деталей призматичної форми з круглими отворами” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 5

1. Структура процесу трудового навчання в сучасній школі.

2. Шляхи і засоби формування у школярів політехнічних знань.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу і дроту” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 6

1. Форми організації праці учнів на уроках трудового навчання.

2. Формування національної самосвідомості на уроках трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Культура харчування” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 7

1. Місце і завдання політехнічної освіти в школі.

2. Підготовка вчителів трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Технологія виготовлення вишитих виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 8

1. Зв’язок трудового навчання з основами наук.

2. Роль і місце фізичної праці в навчальному процесі школи.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Технологія виготовлення в’язаних виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 9

1. Дидактичні умови політехнічного навчання.

2. Методична література для вчителів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Текстильне матеріалознавство” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 0

1. Трудове навчання і виховання в системі політехнічної освіти школярів.

2. Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку особистості.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Конструювання, моделювання та розкроювання швейних виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

1 2 3  Наверх ↑