Питання для контрольних робіт

1. Походження і поняття  держави та права.

2. Правові питання оплати праці.

3. Охорона прав винахідників та раціоналізаторів.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Поняття права власності. Форми та види власності.

6. Система права та її елементи.

7. Цивільне право відношення, його елементи й підстави виникнення.

8. Наслідки недійсності угоди.

9. Суб’єкти цивільних правовідносин.

10. Об’єкти цивільного права.

11. правові питання оплати праці.

12. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці /шкідливість, заміщення, надурочно, свята, вихідні/.

13. Джерела, основні засади цивільно-процесуального права й проводження справ в суді.

14. Закон України “Про вибори народних депутатів України”.

15. Праця молоді.

16. Конституція України, її загальна характеристика.

17. Поняття та загальна характеристика трудового права.

18. Трудовий стаж.

19. Поняття та ознаки юридичної особи, її органи й порядок організації.

20. Підстави розірвання трудового договору.

21. Способи заохочення працівників.

22. Способи забезпечення виконання цивільних зобов’язань.

23. Конституційний Суд України, його завдання та функції.

24. Державне соціальне страхування.

25. Підстави припинення договірних зобов’язань.

26. гарантійні та компенсаційні виплати.

27. Договір схову.

28. Умови дійсності та недійсності угоди.

29. Час відпочинку.

30. Права профспілок в трудових відносинах.

31. Господарські злочини.

32. Види актів державного управління.

33. Договір підряду.

34. Цілі та види кримінальних покарань та звільнення від них.

35. Адміністративно-правові відносини, підстави їх виникнення.

36. Трудові спори та органи, що розглядають їх.

37. Види пенсії та умови їх призначень.

38. Представництво та довіреність.

39. Розірвання трудового договору.

40. Договрі перевезення вантажів.

41. Договір побутового замовлення.

42. Охорона праці: поняття, органи контролю й над зору, відповідальність.

43. Договір купівлі-продажу.

44. Поняття законності й правопорядку.

45. Дисципліна праці й дисциплінарна відповідальність.

46. Договір купівлі-продажу.

47. Угоди, їх види і форми.

48. Зобов'язання, що виникають внаслідок причинення шкоди.

49. Порядок розгляду трудових спорів в КТС, в суді, в порядку підлеглості.

50. Джерела права.

51. Види відповідальності за невиконання цивільних зобов’язань.

52. Необхідна оборона й крайня необхідність.

53. Поняття та принципи державного управління.

54. Правопорушення й юридична відповідальність.

55. Загальні положення законодавства про шлюб та сім’ю.

56. Види й система органів державного управління.

57. Загальна характеристика цивільного процесу.

58. Злочини проти життя та здоров’я особи.

59. Форми і методи державного управління.

60. Законодавство про охорону природи й навколишнього середовища.

61. Захист права власності.

62. Порядок видання та відміни нормативних актів.

63. Прийом на роботу, працевлаштування.

64. Повноваження громадських організацій в галузі державного управління.

65. Правоздатністі і дієздатність громадян.

66. Колективний договір.

67. Порядок пред’явлення позову, оскарження і перегляд рішення суду.

68. Виникнення та припинення права власності.

69. Правові відносини.

70. Трудовий договір.

71. Взаємозв’язок економіки, политики, держави та права.

72. Робочий час та час відпочинку.

73. Трудові правовідносини.

74. Цивільно-правові договори: поняття та види.

75. Загальні положення про зобов’язання.

76. Договір оренди.

77. Форми і функції держави.

78. Індивідуальні трудові спори.

79. Характеристика судів спеціальної юрисдикції.

80. Позовна давність.

81. Основні права та обов’язки громадян України.

82. Поняття та вид злочинів.

83. Адміністративна відповідальність.

84. Поняття та зміст права повного господарського відання та оперативного управління.

85. Договір контрактації.

86. Відповідальність юридичних осіб за шкоду, заподіяну з вени їх рацівникі.

87. Договір поставки.

88. Види матеріальної відповідальності працівників за нанесену шкоду.

89. Договір майнового найму.

90. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки.

91. Покарання та його види.

92. Договір в цивільному прві, його значення та порядок укладення.

93. Праця жінок.

94. Загальна характеристика Закону України “Про державну службу”.

95. Правовіа форма, її тлумачення.

96. Виконання рішень суду.

97. Загальна характеристика матеріальної відповідальності.

98. Поняття цивільного права.

99. Розгляд та рішення цивільних справ суді та господарському суду.

100. Оплата праці при виготовленняі продукції, що виявилась браком.

ЗАДАЧА 1

В зв'язку з від'їздом за кордон й бажанням вступити в шлюб Марії Петровій 17 років виконкомом був знижений шлюбний вік. Після реєстрації шлюбу Марія вирішила продати дачу, що перейшла до неї від діда по заповіту й знайшла покупця. Однак, нотаріальна контора відмовила в посвідченні договору купівлі-продажу будівлі до отримання згоди батьків Марії на продаж.

Чи має рацію нотаріальна контора? Які межі дієздатності підлітків від 15 до 18 років? Чи впливає вступ до шлюбу на цивільну дієздатність?

ЗАДАЧА 2

Миронов систематично пропиває свою зарплату, не приймає участі в загальних сімейних витратах, продає свої речі, не приймає участі у вихованні дітей. Дружина Миронова звернулась до суду з проханням про обмеження дієздатності свого чоловіка й представленні їй права отримання його заробітної плати й розповсюдження нею. Суд в позові дружини Миронова відмовив на тій підставі, що всі члени сім'ї мають високі заробітки й максимальні пенсії й зловживання Миронова спиртними напоями не ставить сім'ю в важке матеріальне становище.

Чи є підстави для оскарження рішення суду? Як повинна бути вирішена справа?

ЗАДАЧА З

В господарському суді була призначена до слухання справа по позову суконної фабрики до швейного комбінату про стягнення недоплачених по договору сум. Зі сторони фабрики представником мав бути юрисконсульт, а від комбінату - заступник директора. Арбітр запропонував їм пред'явити доручення на ведення справи. Юрисконсульт фабрики представив доручення, підписане директором фабрики, а заступник директора комбінату доручення не мав й пред'явив службове посвідчення. Арбітр відклав справу слухання й запропонував сторонам належним чином оформити повноваження.

Як оформляються повноваження представників організацій при вчиненні дій, що мають юридичний характер? Яка форма доручення?

ЗАДАЧА 4

Зварник Пітко систематично порушував трудову дисципліну, грубо ставився до товаришів по роботі, розглянувши справу Пітко, трудовий колектив бригади виніс рішення: "За неодноразове порушення трудової дисципліни, етичних норм поведінки поставити перед директором питання про звільнення Пітко з роботи.

1. Чи законне рішення бригади?

2. Чи зобов 'язаний директор підприємства виконати рішення бригади?

3. Вирішіть трудовий спір.

ЗАДАЧА 5

Генеральний директор Хмельницького державного виробничого об'єднання "Укрсервіс" вирішив укласти контракт з гр-ном К. про його роботу на посаді директора Кам'янець-Подільського філіалу, яке входить до складу об'єднання. Рада трудового колективу заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор ВО призначив директора буз згоди трудового колективу.

1. Чи потрібно узгоджувати контракт з профкомом?

2. Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу?

3. Чи вірно вирішив генеральний директор ВО?

ЗАДАЧА 6

Переконавшись в неможливості продовжувати спільне життя подружжя Петренко вирішили розірвати шлюб і дружина звернулась до суду з позовом про розвід. В позовній заяві вона просила провести також розділ майна, набутого під час шлюбу, виділивши їй половину його, в тому числі вкладу в ощадній касі, що був внесений на ім'я чоловіка та дитячі речі. В засіданні суду Петренко, не заперечуючи проти розводу, просив суд дещо змінити його частку майна, так як він отримував заробітну плату, що в півтора рази перевищує зарплату дружини, що моторолер був придбаний на отриману ним премію, а вклад в ощадкасі, оскільки гроші вносились ним особисто, розподілу не підлягає. Він просив також виділити йому книги по металургії, так як є інженером-металургом.

Як проводиться розділ майна, що складає спільну власність? Яке рішення належить прийняти суду?

ЗАДАЧА 7

Від'їжджаючи в тривале відрядження Солонко передав своєму другові Чижову на зберігання моторолер й збірку платівок. Через рік, при поверненні Солонко, Чижов повідомив йому, що не має можливості повернути отримані речі, так як моторолер за два місяці до повернення Солонко був викрадений з сарая, де зберігався, а збірку платівок Чижов продав своєму знайомому Кривцову тому, що потерпав велику потребу в грошах, але тепер готовий відшкодувати отриману при продажі платівок суму. Моторолер органами міліції був виявлений в Сабітова, який придбав його в невідомої особи на вулиці біля спортивного магазину. Солонко звернувся до суду з позовами до Кривцова та Сабітова, вимагаючи повернення зібрання платівок та моторолера. В засіданні суду Кривцов пояснив, що при купівлі платівок вважав, що вони належать Чижову.

Які умови витребування майна власником з незаконного володіння в добросовісного та недобросовісного придбавача? Яке рішення має винести суд по позовах Солонко?

ЗАДАЧА 8

По договору контрактації колективу сільськогосподарське підприємство зобов'язане здати споживсігілці 1 млн. шг. яєць. Своє зобов'язання КСП виконало лиш частково. В зв'язку з цим споживсігілка пред'явила позов до нього про стягнення неустойки й допоставки яєць. В своєму запереченні проти позову КСП вказало, що невиконання договору визване епізоотією (невиліковною хворобою) серед курей в районі. На цій підставі КСП просив в позові до нього відмовити.

Які умови відповідальності по зобов'язанню й підставі звільнення боржника від відповідальності? Яке рішення має винести господарський суд?

ЗАДАЧА 9

Громадянка Петрова 17.02.2000 р.  придбала в магазині кольорові наволочки. Прийшовши додому, вона виявила, що частина наволочок не того розміру, який їй потрібен, а на двох інших наволочках тканина з однієї сторони значно темніша, ніж на іншій. Коли вона 7.03.2000 р. прийшла знову в магазин, їй сказали, що білизна поверненню не підлягає. Громадянка Петрова звернулась до дирекції магазину.

Якими правами володіє Петрова? Які правила обміну неякісних товарів? До кого слід звернутись громадянці Петровій для захисту свого порушеного права

ЗАДАЧА 10

Громадянка Б. заключила договір з будівельною організацією про проведення з 1 січня по 2 лютого ремонтних робіт на її дачі: покриття даху залізом, підлоги дошками, заміни віконних блоків. По договору залізо й дошки представляє Б., іншими матеріалами роботи забезпечує підрядчик. Отримавши залізо, підрядчик звернув увагу замовника на його неякісність, а про те, що частина досок гнилі. Він не повідомив.

16 лютого Б., бачачи затримку виконання робіт й оглядаючи підлогу встановила, що підрядчик частково застелив підлогу гнилими досками. Вона поставила вимогу прискорити виконання робіт, а старі доски замінити новими. Підрядчик відмовився це зробити. Б. Звернулась з позовом до суду з проханням розірвати договір й стягнути збитки.

Чи має право організація на оплату всієї виконаної роботи? Як повинен вирішити справу суд?

ЗАДАЧА 11

Коненко видав Волковій доручення на отримання свого грошового вкладу в ощадкасі й доручив їй придбати предмети домашньої обстановки та вжитку. Після смерті Коненка його мати пред'явила до суду позов про стягнення з Волкової отриманого останнього грошового вкладу, що був на ім'я її померлого сина. Вона посилалась на ст. 69 ЦК й просила Волкову терміново повернути їй гроші. Волкова пояснила, що доручення на її ім'я на вкладному документі було зроблено  Кононенко строком на 3 роки: весь цей час Волкова отримувала з ощадкнижки гроші й використовувала їх на господарські витрати, проживаючи разом з Коненко й ведучи спільне господарство. Вона завжди вважала, що це їх спільні засоби, так як вони обоє заробляли ці гроші на Півночі, хоч подружжям зареєстровані не були. Після смерті Коненко вона отримала всю суму зразу по дорученню і вважала, що має право розпоряджатися цими засобами на свій розсуд й витрачати гроші на свої потреби.

Чи мала право Волкова отримувати гроші з вкладу? Як вирішити спір?

ЗАДАЧА 12

В проектний інститут 25 лютого 1992 року був прийнятий на роботу інженер Киселенко. 15 квітня 1992 року його попередили про звільнення як такого, що не витримав випробування. Киселенко заперечував на тій підставі, що в наказі про його зарахування нічого не було сказано про випробувальний строк.

Адміністрація звільнила його з роботи з 15 квітня без згоди профкому й без виплати йому вихідної допомоги.

Чи може Киселенко вважатися прийнятим на роботу з випробувальним строком? -Яке рішення має бути прийнято по скарзі Киселенко?

ЗАДАЧА 13

Адміністрація  автотранспортного  підприємства  звернулася  до профкому з поданням про дачу згоди на звільнення водія Н. за неодноразові прогули, провезення безквиткових пасажирів. Профком згоди не дав. Адміністрація звернулася зі скаргою про рішення профкому в обком профспілки працівників автотранспортних підприємств, вимагаючи примусити профком дати згоду на звільнення.

1. Яке рішення може вирішити обком профспілки?

2. Чи можна оскаржити рішення профкому в районному суді?

3. Як вирішити ситуацію, що склалась на підприємстві?

ЗАДАЧА 14

Приватне підприємство "Гурт" уклало трудову угоду строком на 6 (шість) місяців з гр. В. За умовами цієї угоди гр. В. зобов'язаний побудувати підприємству ремонтний гараж, за що підприємство зобов'язалося по закінченню робіт виплатити винагород}' в розмірі 2 тисяч грн.

Виконавши замовлену роботу гр. В. зажадав, щоб крім обумовленої винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку, видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, гр. В. звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.

1. У яких відносинах з підприємством перебував гр. В.?

2. Визначте підвідомчість спору?

3. Чи підлягає задоволенню вимога гр. В.?

ЗАДАЧА 15

Майстер цеху холодильних установок розпрядився про проведення понадурочних робіт в зв'язку з виходом з ладу в кінці зміни ділянки поточної лінії, на якій працюють 12 чоловік. В числі 3-х працівників до надурочної роботи був залучений Кресенко, що не досяг 18-ти років. Ремонт ліній продовжувався 4,5 год. На думку майстра, його розпорядження не порушувало трудового законодавства, так як він діяв з метою запобігання простою значної кількості працівників, що працюють на лінії та за згодою працівників, що працювали. Розпорядження майстра не було узгоджено з цехкомом профспілки, в зв'язку з чим бухгалтерія відмовилась оплачувати надурочні.

Чи відповідає розпорядження майстра закону? Які заходи належить прийняти органу охорони праці в такому випадку?

ЗАДАЧА 16

1 січня 2002 року вантажник магазину продовольчих товарів Сизенко не вийшов на роботу, хоч магазин в цей день працював. Прогул він пояснив тим, що не зобов'язаний працювати в святковий день. За невихід на роботу Сизенко була оголошена догана, а при підведенні підсумків за квартал і розподілення премій він був частково позбавлений й квартальної премії. Вважаючи, що на нього дисциплінарне стягнення накладено двічі, Сизенко порушив спір, вимагаючи виплати квартальної премії повністю та звернувся до суду.

Чи правомірні дії адміністрації? Підвідомчість цього спору?

ЗАДАЧА 17

Після закінчення ТУ "Поділля" гр. Н. за розподілом молодих фахівців, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, було направлено на механічний завод на посаду інженера.

Прибувши на місце призначення гр. Н. здав направлення адміністрації, але до роботи не приступив у зв'язку з тим, що його призначили на посаду техніка, а не інженера. Гр. Н. вимагав повернути йолгу направлення, але д-р заводу відмовився це зробити, заявивши, що гр. Н. вже зараховано на посаду техніка і він має приступити до роботи.

1. Чи виникло трудове правовідношення між заводом і гр. Н.?

2. В якому правовідношенні і з ким перебуває гр. Н.?

3. Як вирішити цей спір?

ЗАДАЧА 18

Під час повернення з обідньої перерви водієм таксомоторного парку Вітренко з метою запобігання наїзду на пішохода відбулась аварія, в результаті якої машина пробула в ремонті 12 днів. Адміністрація поставила вимогу до Вітренко про відшкодування збитків, які    складаються    з  вартості    ремонту автомашини та сум, що не отримані від   пасажирів за час ремонту таксі. Добровільно Вітренко відшкодовувати збитки відмовився. Адміністрація звернулась до суду з позовом.

Чи підлягає позов задоволенню та в якому розмірі? Викладіть рішення суду.

ЗАДАЧА 19

В результаті порушення технології окремими членами бригади, що обробляли пушнину, частина шкірок цінного пушного звіра була признана непридатною для промпереробки. Матеріальні збитки склали суму еквівалентну 1384 дол. США. Адміністрація заготівельної організації розпорядилась на підставі договору про бригаду матеріальну відповідальність стягнути з кожного з членів бригади у відшкодування збитків відповідні суми, а також на отримані підприємством доходи . П'ять членів бригади заявили, що збитки виникли по вині двох неповнолітніх членів бригади, які в силу відсутності відповідних навиків допустили в роботі брак, що привів до зниження якості шкурок. В зв'язку з цим вони відмовляються відшкодувати збитки. Майстер, який здійснює нагляд за роботою неповнолітніх заперечує це.

Чи можна притягнути до матеріальної відповідальності неповнолітніх членів бригади? Х то повинен відшкодувати матеріальні збитки? Вирішіть даний спір.

ЗАДАЧА 20

Експедитор торгової бази Воленко подав заяву про розірвання трудового договору за власним бажанням. Через місяць він звернувся за трудовою книжкою і отриманням розрахунку. При цьому вияснилось, що наказу про його звільнення ще немає, в зв'язку з чим його попросили зайти через три дні, тобто в день видачі заробітної плати. Знову з'явившись за трудовою книжкою та розрахунком, воленко виявив, що по наказу вій звільнений через 20 днів після подачі заяви. Відповідно бухгалтерія провела розрахунок. Воленко звернувся в КТС з заявою про доплату йому середнього заробітку за всі дні до фактичного розрахунку, включаючи три дні його відстрочки. В КТС заяву не прийняли з посиланням на те, що даний спір їй не підвідомчий.

Хто і як повинен вирішити даний спір?

ЗАДАЧА 21

Директор заводу і голова профспілкового комітету склали і підписали колективний договір, після чого в наказі по підприємству було оголошено про вступ договору в силу. Трудовий колектив визнав не законними дії посадових осіб.

1. Чи законні дії директора підприємства і голови профкому?

2. Який порядок укладання колективного договору?

3. Вирішіть спір, який виник.

ЗАДАЧА 22

Змінний інженер Яковенко в травні-вересні 3 рази з дозволу профкому залучався до роботи в святкові вихідні дні. На початку жовтня адміністрація запропонувала йому взяти на ці дні відгули. Але Яковенко поставив вимогу компенсувати грошима. Адміністрація відмовила працівникові, посилаючись на можливість представити відгули та відсутність коштів.

В яких випадках допускається робота в святкові та вихідні дні? Чи вірне рішення адміністрації? Куди може звернутися Яковенко за рішенням суду?

ЗАДАЧА 23

На овочевій базі під час весняного наводку виявилось затопленим одне з складських приміщень. Ряд працівників бази в зв'язку з цим були переведені на роботу по переробці й сортуванню овочів та ліквідації інших наслідків наводку. Куряненко, товарознавець бази, відмовилась від роботи по переробці й сортуванню, посилаючись на те, що кваліфіковані працівники не можуть використовуватись на некваліфікованих роботах та зниженням на 50 % тарифної ставки..

Що таке виробнича необхідність? Яка відмінність між переводом з виробничої необхідності та з простою? Чи мала право адміністрація використовувати товарознавця Куряненко на роботах вказаних в задачі?

ЗАДАЧА 24

Токар Лебідь представив адміністрації лікарське заключення про те, що за станом здоров'я він потребує переводу на більш легку роботу терміном на 2 місяці. Адміністрація запропонувала Лебідю перевод на посаду чергового з зменшенням місячного окладу на 50%. Лебідь відмовився від такого переводу й подав заяву про звільнення. Адміністрація видала наказ про тимчасовий перевод Лебідя на термін 1 місяць на посаду чергового з виробничої необхідності.

Що називається переводом на іншу роботу? Чи має право Лебідь вимагати переводу на іншу роботу? Як оплачується при тимчасових переводах праця працівників? Чи правильно проведений перевод Лебідя? Чи зміниться рішення задачі, якщо перевод Лебідя буде визнаний трудовим каліцтвом?

ЗАДАЧА 25

Підліток Василевський в віці 15 років був прийнятий на роботу учнем кухаря в комбінат громадського харчування. Через місяць вияснилось, що Василевський хворіє хронічною формою дифтерії. Керівник підприємства звільнив Василевського, ні з ким не узгодивши звільнення, по п. 2 ст 40 КЗпП України. Василевський звернувся з скаргою до КТС на неправильне звільнення.

Який порядок прийому на роботу та звільнення неповнолітніх? Чи правильно поступив керівник підприємства? Куди належить звернутись Василевському для вирішення спору? Як буде вирішений спір?

ЗАДАЧА 26

Машиністка виробничого об'єднання "Труд" Старко була тимчасово, з відсутності працівника по хворобі, переведена в прибиральниці. Старко не вийшла на роботу, посилаючись на те, що вона поступила на роботу машиністкою, а також на те, що робота прибиральниці відноситься до некваліфікованої роботи, і адміністрація не має права проводити перевод без її згоди.

На підставі якого нормативного акту можливий перевод працівників на іншу роботу? Які порушення допущені адміністрацією при переводі старко? Куди може звернутись Старко зі скаргою і як буде вирішений спір

ЗАДАЧА 27

Петров був зарахований заступником начальника відділу з місячним випробувальним строком. Через 23 дні він захворів й був відсутній на роботі 17 днів, а через день після виходу на роботу був звільнений по ст. 28 КЗпП України як такий, що не витримав випробування. Петров звернувся з позовом про відновлення на роботі.

В якому порядку і якою продовжуваністю встановлюється випробувальний строк при прийомі на роботу? Як вираховується випробувальний строк і коли може бути звільнений працівник, що не витримав його? Куди може звернутись Петров для вирішення спору? Чи правильно звільнений Петров?

ЗАДАЧА 28

Технолог механічного цеху Карий подав 15 січня 2002 р. заяву про звільнення за власним бажанням від 4 березня 2002 р., а через 10 днів заявив, що вирішив не звільнятись. Однак, адміністрація відмовила йому з тих мотивів, що на його місце запрошений інший працівник в порядку переводу. Карий звернувся в профспілковий комітет з проханням про захист його прав.

Які працівники і в якому порядку мають право звільнитися за власним бажанням? Чи мав право Карий забрати свою заяву про звільнення назад через 10 днів після її подачі? Чи вірне рішення адміністрації? В якому порядку і де належить розглядати даний спір?

ЗАДАЧА 29

З метою надання допомоги при будівництві об'єкту філіалу, що знаходиться в місті Н., директор Київського підприємства видав наказ про направлення терміном на 1 місяць у відрядження контролера-прибиральника Г-у. Г-а відмовилась виїхати у відрядження, посилаючись на те, що має двох неповнолітніх дітей віком 4-х та 7-ми років, яких їй немає з ким залишити. Адміністрація оголосила Г-й догану й позбавила премії за травень  ї

Які пільги передбачені законодавством працюючим жінкам, що мають дітей віком до 18 років? Чи допущені адміністрацією порушення при направленні Г. в відрядження та накладення стягнень? В якому порядку Г. може оскаржити наказ адміністрації та як належить вирішити спір?

ЗАДАЧА ЗО

В перукарню звернулась гр. Ч. З проханням прийняти її на роботу в якості жіночого майстра, але просила встановити їй неповний робочий день так як в неї маленька дитина. Ч. В її проханні відмовлено з посиланням на те, що в перукарні не вистачає працівників й не передбачені скорочені зміни, а також тим, що гр. Ч. хворіє на відкриту форму туберкульозу.

Чи є і в чому заключається різниця між неповним і скороченим робочим часом? Як проводиться оплата праці при неповному робочому дні? Чи правильно поступила адміністрація, що відмовила Ч. У встановленні для неї неповного робочого дня?

ЗАДАЧА 31

В п'ятницю в кінці робочого дня на залізничну станцію були доставлені вироби в контейнерах. Для запобігання простою вагонів й оплати штрафу адміністрація видала наказ про надурочні роботи ряду працівників. Так як наказ не був узгоджений з профкомом, бухгалтерія відмовилась проводити оплату надурочних робіт у подвійному розмірі. Працівники складу звернулись до профспілкового комітету з колективною заявою, що вони не є членами профспілкового комітету..

Яка робота вважається надурочною? В яких випадках і в якому порядку така робота допускається? Як компенсується надурочна робота? Як має бути вирішений спір?

ЗАДАЧА 32

Посилаючись на необхідність забезпечити збереження майна на період ремонту приміщення начальник дослідного центру видав наказ про введення вечірніх чергувань усіх співробітників за графіком.

В яких випадках можливі призначення чергувань? Як компенсується час чергування? Чи відповідає закону наказ начальника дослідного центру в даному випадку?

ЗАДАЧА 33

Г-о працював водієм на харчокомбінаті. В грудні 1994 року він звернувся з позовом про стягнення з комбінату грошей за роботу понад встановленої запасом норми продовжуваності робочого часу в кількості 140 годин. Адміністрація відмовилась виплатити цю суму на тій підставі, що не давала згоди про проведення надурочних робіт.

Яка робота вважається надурочною? В яких випадках допускається надурочна робота? Як оплачується надурочна робота? Чи правильно поступила адміністрація?

ЗАДАЧА 34

Машиніст холодильної установки Фелюсова згідно з графіком відпусток повинна була піти в чергову відпустку в серпні. За обставинами виробничого характеру її відпустка була перенесена на наступний рік. На початку наступного року адміністрація запропонувала Ф. Використати відпустку. Однак. Вона відмовилась від відпустки за минулий рік і поставила вимогу замінити й" грошовою компенсацією.

Ким і в якому порядку встановлюються терміни надання відпустки? Чи   допускається законодавством заміна відпустки компенсацією?

ЗАДАЧА 35

8 лютого 2002 року Соболева була прийнята на роботу замість Горської, що пішла у відпустку по вагітності та родах. 1 листопада Горська повідомила, що вирішила працювати так як її дитина направлена на тривалий термін в спецсанаторій. Соболеву звільнили по п. 2 ст 36 КЗпП України, проти чого вона заперечувала з посиланням на те, що термін, на який вона була прийнята на роботу ще не минув.

Яка робота вважається тимчасовою? Який порядок звільнення тимчасових працівників? Чи мають підставу вимоги Соболевої по умовах задачі? Як і де буде вирашено спір?

ЗАДАЧА 36

В зв'язку з капітальним ремонтом холодильника механіки Іткін та Зимін були переведені підсобними працівниками на весь період капітального ремонту. Від такого переводу механіки відмовились, вимагаючи надання їм роботи з урахуванням спеціальності та кваліфікації. Адміністрація відмовилась задовільнити вимоги працівників на тій підставі, що перевод проводиться з простою.

На який строк може бути проведений перевод в разі простою на іншу роботу? Чи має право адміністрація на час простою переводити кваліфікованих працівників на некваліфіковану роботу? Як оплачується праця при переводі з простою. Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 37

Завадова - комендант молодіжного гуртожитку звернулась до адміністрації і заявою надати їй на час вагітності іншу більш легку роботу та надати їй чергову відпустку до уходу у відпустку по вагітності та родах. Адміністрація відмовила їй з посиланням на те, що немає працівника, який би її замінив, а також на те, що Завадова працювала менше 6 місяців.

Як оплачується праця жінок при переводі на більш легку роботу під час вагітності? Чи правильно відмовлено їй в переводі на іншу роботу (більш легку)? Куди належить звернутись Завадовій для вирішення спору?

ЗАДАЧА 38

Офіціантка ресторану Соменко була звільнена по п. З ст. КЗпП України. Вона звернулась з позовом про поновлення на роботі, вважаючи, що причиною звільнення було неприязне відношення до неї керівництва ресторану. Крім того, вона посилалась на відсутність дисциплінарних стягнень на протязі останнього року.

Який порядок звільнення працівників по п. З ст. 40 КЗпП України. Ким розглядаються трудові спори, пов'язані з поновленням на роботі? Чи правильно проведено звільнення С., якщо дійсно на протязі, що передував звільненню не було жодного дисциплінарного стягнення?

ЗАДАЧА 39

Заступник директора магазину Школяр за порушення правил технічної експлуатації торгового обладнання був переведений керівництвом фірми на посаду товарознавця терміном на 4 місяці. А також йому була оголошена догана. Ш. Вважав, що це пркарання надто суворе: за весь час роботи він ніколи до дисциплінарної відповідальності не притягувався. З ним навіть не розмовляли до видання наказу, а сам наказ був виданий через 8 місяців після виникнення порушення. Порушення відбулося 27 січня, виявлений цей факт 10 серпня, а наказ на стягнення виданий 25 вересня.

Який порядок і термін накладання дисциплінарних стягнень? Чи можливо за один проступок примінення двох стягнень? Які дисциплінарні стягнення можуть застосовуватись в порядку підлеглості? Які порушення допущені в даному випадку та куди Ш. може оскаржити дії адміністрації?

ЗАДАЧА 40

Левчук працював завідувачем складу на торговій базі. При    інвентаризації в нього була виявлена недостача апельсинів. При розгляді позову     і адміністрації до Л. про стягнення недостачі встановлено, що належні умови для зберігання апельсинів відсутні, з боку Л. були прийняті всі можливі міри для зберігання фруктів.

Які види матеріальної відповідальності ви знаєте? На протязі якого строку та в якому порядку адміністрація має право стягнути нанесені Л. збитки? Чи повинен Л. нести матеріальну відповідальність? Якщо так, то в якому розмірі? Яка відповідальність адміністрації в цьому питанні?

ЗАДАЧА 41

Г-к працював завідувачем склад готової продукції на фабриці галантерейних виробів. При перевірці в нього була встановлена недостача цінностей. Г-к відмовився добровільно погасити недостачу, посилаючись на те, що з ним не був заключений договір про повну матеріальну відповідальність. До нього був пред'явлений позов.

В яких випадках та при яких умовах наступає повна матеріальна відповідальність? Як належить   поступити адміністрації, якщо працівник відмовляється добровільно відшкодувати шкоду? Який метод матеріальної відповідальності має бути примінений в даному випадку?

ЗАДАЧА 42

Працівник заводу Коваль під час роботи по обробці металу отримав поранення ока. Призначена йому пенсія не відшкодовує йому повністю втраченого в результаті нещасного випадку заробітку. К. звернувся до адміністрації заводу з проханням відшкодувати йому різницю. Свою вимогу він обгрунтував тим, що адміністрація не забезпечила його захисними окулярами. Дирекція мотивувала свою  відмову в  виплаті  тим,  що  він є висококваліфікованим робітником і повинен був сам вимагати захисні окуляри при виконанні операцій по обробці металу.

Якими нормативними актами забезпечується безпека умов праці і контроль за дотриманням правил з техніки безпеки? Чи має бути відшкодована шкода К.? Якщо так, то в якому порядку?

ЗАДАЧА 43

Киркін працював слюсарем-інструментальником експериментального цеху. В зв'язку з розширенням виробництва в збірному цеху він був переведений на постійну роботу слюсарем-збірником в збірний цех. Оскільки такий перевод потягнув істотні зміни умов праці, Киркін звернувся в КТС, яка винесла рішення про поновлення його на попередній роботі. Однак адміністрація рішення КТС не виконала.

Який порядок виконання рішень та постанов по спорам про перевод працівника на іншу роботу. Як належить бути в даному випадку? Чи мають підстави вимоги Киркіна?

ЗАДАЧА 44

Гергук здав своє пальто в гардероб. Після закінчення концерту виявилось, що по халатності гардеробника пальто пропало. Філармонія оплатила Гергуку втрату.  Адміністрація запропонувала гардеробнику відшкодувати шкоду. Він відмовився так як з ним не був заключений договір про матеріальну відповідальність.

Якими нормативними актами передбачена матеріальна відповідальність гардеробника? Чи зміниться рішення якби ним був заключений договір про матеріальну відповідальність? Який вид матеріальної відповідальності має бути примінений до гардеробника?

ЗАДАЧА 45

Підсобний працівник Золотар після обідньої перерви прийшов на роботу в нетрезвому стані. Адміністрація відсторонила його від роботи в цей день, а через 3 дні, отримавши згоду профкому, звільнила по п. 7 ст. 40 КЗпП України. Золотар звернувся з позовом про поновлення його на роботі, в якому не заперечував факт знаходження в нетверезому стані, але вважав, що оскільки половину робочого дня він був тверезий та виконував роботу, адміністрація не має права звільнити його по п. 7 ст. 40 КЗпП.

Чи можна за одну' провину появлення на роботі в нетверезому стані звільнити по п. 7 ст. 40 КЗпП? Чи мають підстави заперечення Золотаря?

ЗАДАЧА 46

Вантажник складу Федірко 8 лютого під час розгрузки автомашини вкрав ящик вина, але був затриманий працівниками складу. Справу по факту крадіжки було порушено органами слідства. Адміністрація 15 лютого зі згоди профкому звільнила Федірка по ст. 41 п.2 КЗпП України за втрату довіри.

Які загальні підстави припинення трудового договору передбачені КЗпП? Назвіть додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи адміністрації. Чи правильно звільнили Федірка?.                                І

ЗАДАЧА 47

Завідуючим складом Пилипенко після важкої хвороби згідно медичного заключення не міг виконувати попередню роботу за станом здоров'я. Адміністрація запропонувала йому перейти на більш легку роботу. П. від переводу відмовився, так як на новій роботі його заробіток зменшився. Адміністрація звернулася в профком дати згоду на звільнення П по п. 2 ст. 40 КЗпП України по невідповідності займаній посаді по хворобі.

Що може бути підставою до звільнення по п. 2 ст. 40 КЗпП. Яке рішення    може прийняти профком? Розкажіть про порядок оформлення звільнення.

ЗАДАЧА 48

Під час прибирання підсобного приміщення магазину на прибиральницю Захарчук звалились ящики з продуктами, складені вздовж стіни. Від удару по голові, який призвів до травми, Захарчук тривалий час знаходилась в лікарні на лікуванні. Після виходу з лікарні вона була визнана інвалідом в результаті загострення гіпертонічної хвороби. На прохання Захарчук видати їй акт про нещасний випадок, адміністрація відмовила, пославшись на те, що вона до цього випадку також страждала гіпертонічною хворобою, і, що часткова втрата працездатності сталася через це захворювання, а не внаслідок одержаної травми.

Чи повинна адміністрація задовольнити прохання Захарчук? Якими є правила складання актів про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом.

ЗАДАЧА 49

10 травня до директора ресторану "Проскурів" звернулась з проханням прийняти на роботу буфетчицею Чижова. Наказ про зарахування її на роботу з двохтижневим випробувальним терміном був виданий 14 травня, а до роботи Чижова приступила тільки 18

З якого моменту вважається заключений трудовий договір з Чижовою? Коли минає випробувальний термін для Чижової? В чому особливість прийому на роботу на підприємствах громадського харчування?

ЗАДАЧА 50

Пенсіонер Марко звернувся в КТС про стягнення заробітної плати недоотриманої з вини торгового підприємства до його уходу на пенсію. КТС та профком йому відмовили, посилаючись на те, що недоплата не вплинула на встановлення розміру пенсії, а також на те, що він повинен звернутись з позовом в суд, так як трудові відносини його з підприємством припинені.

Куди та в який термін може оскаржити М. рішення профкому та КТС? Чи вірне рішення профкому? Як належить вирішити спір?

ЗАДАЧА 51

Камов, електрик АТ відкритого типу, отримавши при звільненні трудову книжку, поставив вимогу виключити з книжки записи про оголошення йому догани за запізнення на роботу, внести запис про нагородження його Почесною грамотою за активну участь в художній самодіяльності підприємства, а також запис про нагородження його премією.

Які вимоги Камова мають підстави? Які нормативні акти регулюють порядок ведення трудових книжок? Куди може звернутись Камов, якщо не будуть внесені зміни і доповнення в трудову книжку?

ЗАДАЧА 52

К. відмовиввся  підписати  договір   про   повну  матеріальну відповідальність, не дивлячись на те, що робота його пов'язана з безпосереднім обслуговуванням матеріальних цінностей. Директор підприємства з дозволу профкому звільник К.

Чи зобов'язаний працівник, який займає посаду з повною матеріальною відповідальністю, підписувати договір про таку відповідальність? Чи має право директор на умовах задачі звільнити К.?

ЗАДАЧА 53

Бухгалтер С., будучи у відрядженні, проводив інвентаризацію в надурочний час, за що поставив вимогу додатково оплатити роботу в надурочний час.

Що таке надурочна робота? Чи є надурочною робота по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей в неробочий час для працівників з ненормованим робочим днем? Чи підлягають задоволенню вимоги С.?

ЗАДАЧА 54

Дюков, медик об'єднання "Алмаз" був звільнений по п. З ст. 40 КЗпП України за систематичне порушення трудових обов'язків. Дюков звернувся в суд з позовом про поновлення його на роботі. При розгляді позову було встановлено, що на протязі року він не мав жодного дисциплінарного стягнення, звільнення проведено без згоди профкому.

Який порядок звільнення по п. З ст. 40 КЗпП України? Чи правомірне звільнення по умовах задачі? Яке рішення винесе суд?

ЗАДАЧА 55

При оформленні на роботу на посаду бухгалтера інспектор по кадрах поштового відділення запросив від Сидоренко не тільки трудову книжку, а й оригінал документу про освіту та оправку з ЖЕКу про наявність житлової площі.

Який документ необхідно представити при прийомі на роботу? Чи правомірні дії інспектора? Як належить поступити, якщо Сидоренку буде відмовлено в прийомі на роботу?

 

ЗАДАЧА 56

Петренко влаштувалась на роботу ЗО жовтня 2002 р. Коли має бути надана їй відпустка, якщо при влаштуванні на роботу їй виповнилось 16 років?

Як враховується середній заробіток за відпустку неповнолітнім працівникам? Які пільги надані неповнолітнім згідно законодавства про працю? Які нормативні акти регулюють трудові відносини підлітків?

ЗАДАЧА 57

До директора підприємства звернулись з проханням прийняти на роботу Лисенко (17 років) та Максимова (20 років). Лисенко була прийнята на роботу бухгалтером по зарплаті з двотижневим випробувальним терміном, Максимова  - економістом з місячним випробувальним терміном. Через 5 днів Лисенко була звільнена як така, що не витримала випробування. Своє звільнення Лисенко оскаржила.

Який порядок встановлення на термін випробування при прийомі на роботу? Визначіть випробувальний термін по умовах задачі. Які допущені порушення та де може бути оскаржено звільнення?

ЗАДАЧА58

При звільненні інженера-конструктора П, з вини бухгалтера йому був затриманий розрахунок на 11 днів. П. поставив вимогу виплатити йому компенсацію за 11 днів з розрахунку середнього заробітку, так як в цей час він не працював. Адміністрація вимоги П. відхилила, посилаючись на те, що він своєчасно отримав трудову книжку й міг приступити до іншої роботи.

Чи підлягає задоволенню вимога П.? В якому розмірі і хто повинен відшкодовувати шкоду, нанесену підприємству, якщо оклад бухгалтера рівний місячному заробітку П.?

ЗАДАЧА 59

Підліток віком 16 років, придбав за свою зарплату радіоприймач, хоч по домовленості з батьками ці гроші відводились на купівлю йому спортивного приладдя.

В чому особливість цивільної дієздатності неповнолітніх віком від 15 до 18 років? Чи зобов'язаний магазин повернути гроші та прийняти радіоприймач назад? Чи можуть батьки та через які органи вимагати позбавити підлітка віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком

ЗАДАЧА60

Підліток віком 16 років придбав в магазині фотоапарат на гроші, отримані ним як стипендію у технікумі. Батьки розраховували, що гроші підуть для придбання підручників та зошитів для нового навчального року. Батьки поставили вимогу в магазині повернути їм гроші та прийняти назад фотоапарат.

Що називається правоздатністю та дієздатністю громадян? Коли виникає правоздатність та дієздатність? Які особи вважаються неповнолітніми? Чи порушені правила торгівлі продавцями в цьому випадку?

ЗАДАЧА 61

В результаті реорганізації шляхом злиття взуттєвих фабрик "Салют", "Схід", "Жовтень" була створена нова юридична особа під назвою фірма "Модне взуття". Незабаром після реорганізації будівельна організація пред'явила до фірми позов, пов'язаний з заборгованістю фабрики "Салют".

В якій формі проводиться реорганізація юридичних осіб? Хто має право приймати рішення про припинення державної організації, що є юридичною особою? Чи має право, по умовах задачі, будівельна організація вимагати від фірми "Модне взуття" ліквідацію заборгованості фабрики "Салют"?

ЗАДАЧА 62

Комбінат штучної шкіри в 2 кварталі 2001 року недопоставив взуттєвій фабриці підошви двох фасонів. В зв'язку з цим фабрика не змогла виконати свої зобов'язання по поставці взуття та понесла збитки. 11 березня 2002 року фабрика звернулась в господарський суд з позовом до комбінату про стягнення належних за недопоставку штрафу та збитків, що не покриває цей штраф. Не заперечуючи суми позову, комбінат просив в позові відмовити, оскільки, на його думку, фабрика пропустила термін позовної давності.

-Якими нормативними актами регулюється відповідальність за недопоставку товарів? В якому розмірі належить відшкодувати збитки, пов'язані з недопоставкою товарів? Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 63

Розпорядженням Міністерства хімічної промисловості орендному підприємству   "Хімічний   завод"   було   запропоновано   передати гірничозбагачувальному комбінату, що підпорядкований цьому Міністерству, устаткування: гідравлічний прес і генератор. "Хімічний завод" категорично відмовився виконати розпорядження Міністерства, вказуючи на те, що термін оренди підприємства ще не закінчився.

Чи має право Міністерство вимагати передачі майна у орендного підприємства? Що таке оренда? Які права і обов'язки орендаря?

ЗАДАЧА 64

При ліквідації будинку відпочинку й передачі його санаторію, що належить профспілці працівників медицини, будівельна організація пред'явила вимогу про погашення заборгованості. Вона просила звернути стягнення на споруду, устаткування їдальні та кінозалу. Ліквідаційна комісія провела розрахунок грошовими засобами, що були на рахунку будинку відпочинку й відмовила будівельникам в. передачі споруди та устаткування.

Чи правильне це рішення? Які особливості права власності профспілкових та інших громадських організацій? Де та як буде вирішений спір?

ЗАДАЧА 65

Василенко по домовленості з родичем Шубіним передав останньому в користування по дорученню нову автомашину "Жигулі" терміном на 1 рік. Через 1 рік Василенко оформив на ім'я Шубіна нове доручення, а потім продовжив його ще на 3 роки. Таким чином, автомобіль знаходився в Шубіна на протязі 5-ти років. Потім Василенко пред'явив до суду позов на Шубіна про повернення автомобіля, вказуючи на те, що повернути його добровільно відповідач відмовляється.

Якими нормами охороняється право власності? На протязі якого терміну порушене право власності піддягає захисту? Як називається даний позов і де та як він повинен бути вирішений?

ЗАДАЧА 66

Буров і Карпов мали право спільної власності - двоповерховий будинок. По письмовій домовленості між ними: перший поверх (цегляний) займав Буров, а другий (дерев'яний) - Карпов. Від удару блискавки виникла пожежа і дах будинку та другий поверх згоріли. Карпов поставив вимогу, щоб Буров звільнив для нього 2 кімнати з п'яти на першому поверсі і запропонував витратити страхове відшкодування на поновлення даху. Буров відмовився від цього і заявив, що Карпов може один отримати страхове відшкодування за частину будинку, що згоріла, яка знаходилась в його володінні, але немає ніякого права на частину будинку, що займає-Буров.

Ким і як повинен бути вирішений цей конфлікт? Що таке спільна власність? Які права суб'єктів спільної власності?

ЗАДАЧА 67

Згідно з отриманим нарядом завод фрезерних станків повинен був поставити в третьому кварталі один станок турбогенераторному заводу. Проект договору трубопрокатний завод повернув з. протоколом розбіжностей по термінах поставки,

наполягаючи на відвантаженні станка в другому кварталі. Постачальник передав розбіжності на розгляд в господарський суд. Якими нормативними актами регулюються терміни й порядок заключення договорів поставки? Як і в якому порядку вирішуються спори при заключенні договорів? Який господарський суд повинен розглядати спір?

ЗАДАЧА 68

Між заводом домашніх холодильників та базою з оптової торгівлі господарськими товарами був заключений договір на поставку холодильників в майбутньому році. Оскільки рознарядка на 3-й квартал своєчасно базою представлена не була, завод 15 липня відправив на адресу бази 1/3 холодиль¬ників, що належить поставці в цьому кварталі. База пред'явила заводу претензії про відшкодування збитків, що понесли торгові організації.

Чи порушені сторонами які-небудь принципи виконання зобов'язань? Якщо так. то на які норми положень про поставки в ній повинні бути посилання?

ЗАДАЧА 69

Торгівельна база звернулась в господарський суд з позовом про стягнення неустойки з суконної фабрики за недопоставку тканин в другому кварталі поточного року. Договір між базою та фабрикою був заключений на оптовій ярмарці. До договору була додана узгоджена сторонами специфікація, згідно якої фабрика прийняла на себе зобов'язання поставити тканини двох артикулів. У відгуці на позов фабрика повідомила, що тканини названих артикулів вона не могла поставити базі через відсутність сировини для виробництва й. На цій підставі фабрика просила звільнити її від сплати неустойки.

Які підстави звільнення від відповідальності мають місце в поточному законодавстві? Яке рішення повинен винести господарський суд? 

ЗАДАЧА 70

Балашова пред'явила позов до автопарку про відшкодування шкоди, що нанесена загибеллю годувальника. Суд задовольнив позов частково, примінивши принцип змішаної відповідальності. В рішенні вказувалось, що потерпілий сам частково винний в нещасному випадку, оскільки в момент аварії автомашини був в нетверезому стані. Балашова оскаржила це рішення. При розгляді справи в касаційній інстанції було встановлено, що відповідач перевозив групу працівників на необладнаній вантажній машині. Внаслідок того, що на дорогу вибігла дитина, водій різко звернув в сторону й машина пе¬ревернулась в кювет. Балашов в цей час знаходився в кузові і в результаті аварії отримав смертельну травму. Підтвердилось, що Балашов був в нетверезому стані.

В якому порядку належить відшкодування шкоди , нанесеної загибеллю годувальника? В які терміни й кому подасться скарга на рішення та ухвали .органів суду? Яку ухвалу повинна винести касаційна інстанція?

ЗАДАЧА 71

Профспілковий комітет поставив перед дирекцією заводу питання про звільнення начальника відділу постачання з посади у зв'язку з тим, що він не забезпечив виконання умов колективного договору про придбання для заводу захисного приладдя. Їх відсутність стала причиною нещасного випадку.

Начальник відділу постачання вказує на відсутність коштів по рахунку заводу для придбання цього обладнання.

1. Яке рішення мав прийняти директор заводу?

2. Які види відповідальності передбачені за невиконання зобов'язань за колективним договором?

ЗАДАЧА 72

Нестерук працював на складі. Вранці, прийшовши на роботу, він виявив, що сторож складу важко поранений, зі складу викрадено цінне. устаткування, частина стіни споруди горить. Нестерук подав першу допомогу, сторожеві, дав сигнал тривоги та почав, не чекаючи приходу інших працівників , витягувати з палаючої споруди найбільш цінне майно. Нестерукотримав важкі опіки, довго знаходився в лікарні та був переведений на інвалідність.  

Якими нормативними актами передбачено відшкодування шкоди при рятуванні державного майна? Хто, в якому порядку та розмірі повинен відшкодовувати шкоду згідно умов задачі?

ЗАДАЧА 73

Громадянин К. та громадянка С. в 1950 році вступили в фактичні шлюбні відносини. В них народилось двоє дітей. Але шлюб К з С. не оформив. За час спільного життя сім'я придбала будинок - С. не працювала, виховувала дітей та вела господарство. Будинок був зареєстрований на ім'я К. В 1990 році К. помер. Постало питання про спадщину, про пенсію, але С. пояснили, що вона не має на них права, так як її шлюб з К. не був зареєстрований.

Які правові наслідки реєстрації шлюбу? Які права власників будинку? Яку пораду можна дати С?

ЗАДАЧА 74

Громадянин Д., що помер від інсульту, перед своєю смертю одружився на медсестрі, що доглядала за ним, оскільки він був в літах та часто хворів. В шлюб він вступив, знаходячись в стані важкого мозкового розладу, пов"язаного з його основним хронічним захворюванням. Б., вступивши в шлюб, навіть не переїхала в будинок до хворого чоловіка, продовжувала жити в своїй сім"ї, лиш надаючи йому медичні послуги. Вступила в шлюб Б. лиш з метою отримання частини його майна в спадщину. Діти покійного представили докори того, що і'х батько не усвідомлював своїх дій, реєструючи шлюб з Б.

Які наслідки признання шлюбу недійсні? В чию користь повинен винести суд рішення по даному питанню - в користь дітей чи вдови?

ЗАДАЧА 75

При розриві шлюбу між подружжям Іванових виник спір про розділ майна, придбаного під час шлюбу. Чоловік вважав, що йому належить право на більшу долю, так як його зарплата завжди була більшою за зарплату дружини і в будівництві будинку, що належить розділу, лежить праця його рук. Суд врахував це і задовольнив вимоги чоловіка. Дружина не вимагала іншого рішення. Двоє дітей мали залишитись з нею в тій частині будинку, що присудить суд.

Виясніть ті причини, якими керується суддя, що ділить майно подружжя. Яке рішення винесе суд?

ЗАДАЧА 76

Віктор Демидов та Ольга Курчатова вирішили одружитись. Дружина прийняла прізвище чоловіка. Відмова від сімейного прізвища - прізвища відомого вченого дуже образила батька дружини- Подружжя подало спільну заяву про те, що просять поновити Ользі дошлюбне прізвище, так як Віктор не хотів починати спільне життя з сварки з сім'єю Ольги. Які особисті права подружжя, хто вирішує конфлікти про ці права? Яку відповідь на це прохання повинні дати співробітники РАГСу?

ЗАДАЧА 77

К. пред'явила позов до С. про встановлення батьківства та про стягнення аліментів. Суд встановив, що сторони жили спільно в будинку відповідача на протязі кількох років. Вони вели спільне господарство, між сусідами га друзями вважались подружжям. Однак, після народження дочки С. різко поміняв своє відношення до К. й категорично відмовився від свого батьківства.

Які обставини повинен встановити суд? Яке рішення може бути винесено, якщо С. так і не. представить ніяких переконливих заперечень?

ЗАДАЧА 78

Дружина Нікіфорова, народивши дочку померла. Дитина до п'яти років виховувалась бабкою з материнської сторони. Другий шлюб Нікіфорова виявився бездітним і він звернувся в суд з позовом про передачу йому дочки на виховання. Його теперішня дружина не заперечувала проти цього. На думку позивача, мама та вітчим його першої дружини не можуть дати належне виховання дитині через похилий вік та низький рівень культури. На суді бабка виразила сумнів в тому, що внучці буде добре з мачухою та батьком, тому що Нікіфоров страждає хронічними запоями, в його новій сім'ї немає спокійної обстановки та чи навряд сім'я виявиться міцною.

Кого повинен притягнути суд для розгляду справи? Чи повинен бути задоволений позов Нікіфорова? Як розуміє закон "інтереси дитини"?

ЗАДАЧА 79

Мітюшин неодноразово вирубав в одному з лісопарків соснові дерева для ремонту належного йому будинку.

Чи є в діях М. склад злочину? Якби М. використовував з тією ж метою деревину дерев, зрізаних при черговій санітарній порубці лісу, чи змінився б при цьому об'єкт зазіхання? Яка передбачена відповідальність за незакону порубку лісу?

ЗАДАЧА 80

15-річний Чернов попав під вплив Іванова, що повернувся з місць позбавлення волі. Він пиячив з Черновим, прилучав до "практики" злодійського життя, підбивав на крадіжку. Чернов скоїв крадіжку магнітоли в приятеля.

За якою статтею кримынального Кодексу України повинен відповідати Чернов?

Яке значення при цьому має стан сп'яніння? Чи буде нести відповідальність Іванов?

ЗАДАЧА 81

Л. був засуджений за крадіжку продуктів з складу до двох років позбавленням волі умовно з випробувальним терміном в два роки. Через місяць Л. вкрав порося з свиноферми. Вироком суду Л. засуджений був за це по признаку повторності з урахуванням першої судимості.

 Чи правильно поступив суд? -Який порядок погашення судимості при умовному засудженні?

ЗАДАЧА 82

Марченко, будучи в відрядженні за кордоном, познайомився з групою емігрантів, серед яких був і агент іноземної розвідки. Він запросив М. в нічний бар. Коли М. сп'янів, агент сфотографував його в досить "красномовній" позі, викрав документи та гроші, отримані під звіт на відрядження. На наступний день цей "добрий знайомий" поставив вимогу М. передати йому відомості, що є державною таємницею, під загрозою повідомлення про його аморальну поведінку. Боячись відповідальності М., передав потрібну інформацію, але зразу повідомив працівників СБУ.

Склад якого злочину міститься в діях М.? яка відповідальність передбачена за такий злочин Чи можна вважати дії М. як чистосердечне розкаяння?

ЗАДАЧА 83

П. був завербований американською розвідкою та передавав м відомості оборонного характеру, отримуючи за це гроші, збирався незабаром виїхати за. кордон, так як йому обіцяли звання полковника американської армії. Відомості, що передавав П.; він збирав під час службових розмов, приватних розмов; підслуховування. Зібрані відомості він передавав американцю, який часто приїжджав в нашу країну під виглядом комерсанта. Підчас передачі відомостей обоє були затримані. Якими нормами Кодексу України передбачені дії П. і "Комерсанта"?

ЗАДАЧА 84

Яшин та Бєлков напали на міліціонера, що повертався з чергування та вбили його, забрали пістолет і втекли. Злочинці були впіймані і на допиті показали: задум вбити міліціонера виник в них давно, так як вони займались вбивствами та грабежами. Зброї в них не було.

Якими статтями кримінального Кодексу України передбачені дії Я. та Б.? Які міри покарання до них можуть бути прийняті?

ЗАДАЧА 85

Інженер НДІ, що займався дослідженнями, важливими для оборони України, зустрічався з жінкою - родичкою свого співпрацівника. Під час зустрічі він розповів їй про свою роботу, в тому числі, торкався в розмові того, що носить цілком таємний характер. Ця жінка, як згодом вияснилось, була за¬вербована іноземною розвідкою та мала завдання зібрати відомості про НДІ.

Як кваліфікувати дії інженера та його знайомої? Як зміниться кваліфікація дій інженера, якщо буде встановлено, що він знав про справжнє лице своєї знайомої?

 

ЗАДАЧА 86

Качур, будучи в нетверезому стані, вирішив навчити свого 16-річного сина Івана стріляти з рушниці. На вулиці перед своїм будинком Іван зробив два постріли в бік присадибної ділянки. Одним з пострілів він смертельно поранив сусідського хлопчика, що стежкою вертався зі школи.

Які нормативні акти регулюють кримінальну відповідальність? За що належить притягнути Качура до кримінальної відповідальності? Яка міра покарання за такий злочин? Чи несе Іван кримінальну відповідальність по цій справі?

ЗАДАЧА 87

Директор хлібзаводу признаний винним в тому, що продукція, яку випускає завод нестандартна: в кожній буханці хліба, що відправлялась в торгівельну сітку недоставало 35-80 гр. ваги. До директора була примінена ст. 147 КК України. Директор оскаржив вирок на гій підставі, що не можливо признати недоброякісною продукцію заводу, так як її можна використовувати без додаткової обробки. Прокурор також виніс протест на вирок, вказавши, що суд не дослідив, куди йшла мука, надлишки якої повинні були утворитись від систематичного недоважування при замісі тіста.

Чи має підстави скарга директора заводу? Як зміниться кваліфікація, якщо буде встановлено збут '"лівого" товару заводу?

ЗАДАЧА 88

15 червня Жуков придбав в універмазі в кредит радіоприймач вартістю еквівалентною 100 дол. США. До моменту звільнення з роботи 1 вересня того ж року він в рахунок вартості радіоприймача виплатив екв. 65 дол., а від оплати заборгованості, що залишилась відмовився тому, що з 15 жовтня ціна на придбаний ним приймач знижена до 65 дол. В вересні того ж року Ж. продав радіоприймач за 85 дол., а після звільнення з роботи переїхав в іншу місцевість, не залишивши нової адреси.

Якими нормативними актами регулюється порядок продажу товарів в кредит? З якого моменту договір купівлі-продажу в кредит вважається укладеним та коли в покупця виникає право власності на товар, придбаний в кредит? Чи має право універмаг стягувати з Ж. повну вартість радіоприймача, не дивлячись на те, що в наступному його ціна була знижена? чи мав право Ж. продати радіоприймач, придбаний в кредит, до повного погашення його вартості? Чи має право універмаг пред'явити вимогу до Сидорова про оплату вартості радіоприймача, придбаного ним в Ж.? В якому порядку універмаг може стягнути з Ж. непогашену заборгованість?

ЗАДАЧА 89

Сидоров придбав в комісійному магазині куртку вартістю еквівалентною 45 дол. США. Незабаром вияснилось, що куртка була викрадена у Пастухова та здана в комісійний магазин Якіним.

Яке майно може знаходитись власності   громадян? Які   існують способи виникнення права особистої власності? Чи має право; по умовах задачі, Пастухов вимагати повернення йому викраденої куртки Сидоровим? Як проводяться розрахунки при поверненні речі з незаконного володіння?             »

ЗАДАЧА 90

Сомов пред'явив позов до Короткової про стягнення суми еквівалентної 362 дол. США. В обгрунтуванні позову Сомов зіслався на те, що будучи техніком провів ремонт автомашини "Жигулі", що знаходилась в власності його товариша Янова. Через деякий час Янов подарував машину Коротковій, яка відмовилась після смерті Янова, видати довіреність Сомову на користування автомашиною.

В чому заключасться та яке правове положення сторін по договору дарування? Чи може договір дарування бути відшкодованим? Як повинен бути вирішений даний спір? В яких випадках даруватель може вимагати розірвання договору дарування та повернення майна?                                     

ЗАДАЧА 91

При будівництві житлового будинку була пошкоджена дорога, що перешкоджало не тільки підвозу товарів, але й доступу покупців до магазину, розташованому в сусідньому дворі. Не дивлячись на прохання власників магазину. Управління будівельних робіт пошкодження не усунуло.

Які існують види захисту власності? Які ви знаєте позови по охороні власності? Куди, по умовах задачі, може звернутись з позовом власник магазину? Що це за позов? Хто має право його пред'явити?

ЗАДАЧА 92

Громадянин Смирнов вибрав. в комісійному магазині кришталеву вазу, яку вирішив придбати. По його проханню продавець магазину виписала чек і Смирнов направився до каси для оплати покупки, а ваза залишилась на прилавку. В той момент, коли С. повертався після оплати покупки від каси до прилавку, громадянин М., що купив в тому ж відділі столовий сервіз, випадково торкнув вазу, що вибрав С. Ваза розбилась. Адміністрація магазину відмовилась повернути С. вартість вази, запропонувала йому пред'явити вимоги до М., з вини якого куплена ваза виявилась розбитою.

Що називається договором комісії та де він примітається? Коли наступає момент переходу права власності при роздрібній купівлі-продажу? Чи зобов'язана адміністрація комісійного магазину повернути С. вартість розбитої вази та чи має право вона пред'явити вимогу до М. про відшкодування нанесеної їм шкоди?

ЗАДАЧА 93

Постачальник - взуттєва фабрика по договору зобов'язана була поставляти універмагу туристичні черевики рівномірними мілкими партіями. В жовтні поточного року отримувач пред'явив постачальнику претензію про оплату неустойки за недопоставку товару за 1 і 2 квартали. Відповідач претензію не признав, посилаючись на пропущення терміну позовної давності, а також на те, що отримувач може вираховувати по умовах договору лише помісячне.

Як обраховуються терміни позовної давності при стягненні неустойок за недопоставку? Чи правий постачальник? Яким нормативним актом слід керуватись при вирішенні даної ситуації?

ЗАДАЧА 94

Грибко в ательє побутового прокату взяв на 1 рік пральну машину. Через 20 днів машина вийшла з ладу, про що наймодавець був оповіщений Грибком по телефону. В п'ятиденний термін з дня заяви наймодавець при огляді на місці встановив, що пошкодження явилось слідством порушення наймачем правил експлуатації та утримання машини.

В чому заключасться особливість побутового прокату? Які обов'язки наймача майна та наймодавця? В яких випадках договір майнового найму у вигляді побутового прокату може бути розірваний достроково? За чий рахунок проводиться капітальний та поточний ремонт в договорі побутового прокату? Як повинні бути розподілені обов'язки по оплаті ремонту та транспортування по умовах задачі?

ЗАДАЧА 95

На склад проникнули Кіт, Варламов та Маслов, які по договору між собою скоїли крадіжку товарів на суму еквівалентну 1824 дол. США. Суд, признавши базу цивільним позивачем по справі задовольнив позов та стягнув солідарне з кожного по сумі екв. 608 дол. США. Через рік Варламов повністю вніс свою частку та вважав, що своє зобов'язання він виконав. Маслов вніс екв. 400 дол, а Ют - помер, відшкодувавши лише екв 40дол .залишив у спадщину дітям автомобіль "Волга".

Коли припиняється солідарне зобов'язання? В чому відмінність часткового зобов'язання від. солідарного? Чи можна з Варламова продовжувати стягнення?

ЗАДАЧА 96

Житлово-будівельний кооператив для збільшення засобів на упорядження та культурно-масову роботу, організував силами кооперативу та запрошених осіб виготовлення штучних квітів та іграшок. Дта збуту цієї продукції кооператив заключив договори з торгівельними організаціями. Відділення обслуговуючого банку відмовило в перерахуванні грошей по платіжному дорученню в рахунок оплати закуплених матеріалів для виготовлення вказаної продукції. Свою відмову банк мотивував тим, що виробнича діяльність протирічить встановленим діям ЖБК і не відповідає його Статуту.

Від чого залежить правоздатність юридичної особи? Яке значення має Статут? Чи має право по умовах задачі ЖБК організовувати виготовлення та збут продукції.

ЗАДАЧА 97

Під час. перельоту між аеропортами Мурманськ та Київ вантажний літак потерпів аварію, в результаті якої частина устаткування для монтування АТС на суму еквівалентну 11 тис. дол США була   знищена. Управління    зв'язку пред'явило Мурманському аеропорту претензію, яку останній відхилив, посилаючись на те, що аварія відбулась в результаті стихійного лиха.

В яких випадках перевізник по Договору повітряної переезення звільняється від відповідальності за втрату вантажу? Чи вірно поступив аеропорт? Як належить вирішити спір?

ЗАДАЧА 98

Працівники електромережі Л. та В. отримали травму при проведенні ремонту лінії електропередачі. Вони знаходились 15 днів в лікарні й просили відшкодувати їм шкоду, що була нанесена під час роботи. Адміністрація відмовила їм у цьому, посилаючись на те, що вони самі винні в порушенні правил техніки безпеки. При подальшому розгляді справи вияснилось, що      

Яке рішення повинно бути винесено при подібних обставинах? Які норми трудового законодавства говорять про нещасні випадки на виробництві? Розкажіть основні положення цих норм.

ЗАДАЧА 99

Крановщиця М. звернулась в суд з позовом про поновлення на роботі й оплаті вимушеного прогулу. З матеріалів справи вияснилось, що М. вагітна (про що повідомила дирекцію та профком), однак це не було прийнято до уваги й при відсутності виключних обставин вона все ж таки була звільнена , хоч була можливість переводу м. на більш легку роботу.

Чи є в даному випадку підстави для. матеріальної відповідальності посадових осіб і якщо є то в-якому порядку і розмірі вона може бути стягнена? Які органи мають право розглядати позов про поновлення на роботі й оплаті вимушеного прогулу?

ЗАДАЧА 100

По рішенню суду слюсар автобази Вашук, звільнений в зв'язку з невідповідністю займаній посаді (п.2 ст.40 КЗпП України) був поновлений на попередній роботі з виплатою заробітної плати за 10 днів вимушеного прогулу. Директор автобази на протязі місяця після винесення рішення судом не допускав Ващука до роботи, посилаючись на те, що на його місце вже прийнятий інший працівник. Вашук Звернувся в профспілковий комітет автобази з проханням надати йому допомогу в поновленні на роботу і стягненні зарплати за час, що пройшов з моменту винесення рішення судом про поновлення його на роботі.

Як повинен поступити профспілковий комітет з цією заявою? Де та в якому порядку повинна розглядатись заява Ващука? Яке повинно бути винесено рішення?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑