Питання для підсумкового контролю (екзамену)

1. Поняття, ознаки і походження держави.

2. Форми і функції держави.

3. Поняття і функції права.

4. Основні принципи права.

5. Поняття і види джерел права в Україні.

6. Загальна характеристика Конституції України.

7. Основні права та обов’язки громадян за Конституцією України.

8. Система права, її структура. Систематизація законодавства.

9. Поняття та елементи правової норми. Види правових норм.

10. Поняття законності та правопорядку. Гарантії законності.

11. Поняття та види правопорушень.

12. Поняття і види юридичної відповідальності.

13. Поняття предмет і джерела адміністративного права.

14. Поняття державного управління. Його принципи.

15. Види та система органів державного управління, його форми і методи.

16. Види актів державного управління.

17. Адміністративна відповідальність.

18. Поняття, предмет та система цивільного права.

19. Принципи та джерела цивільного права.

20. Поняття, форми та види угод, умови їх дійсності. Наслідки визнання угод недійсними.

21. Суб’єкти і об’єкти цивільного права.

22. Правоздатність і дієздатність громадян.

23. Поняття юридичних осіб. Їх ознаки та види.

24. Поняття та строки позовної давності. Припинення та переривання її перебігу.

25. Поняття представництва і його види. Довіреність, строки дії та підстави її припинення.

26. Поняття та зміст права власності.

27. Форми права власності на Україні.

28. Захист права власності.

29. Поняття, підстави виникнення та види цивільних зобов’язань.

30. Способи забезпечення виконання цивільних зобов’язань.

31. Підстави припинення цивільних зобов’язань, відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання.

32. Договір купівлі-продажу.

33. Поняття та істотні умови договору поставки, відповідальність сторін за їх порушення.

34. Загальна характеристика договору комісії.

35. Договір побутового підряду (замовлення).

36. Поняття, принципи, система та джерела трудового права України

37. Значення та порядок укладення колективного договору. Його зміст та контроль за виконанням.

38. Поняття, види та порядок укладення трудового договору.

39. Випробувальний строк при прийнятті на роботу.

40. Поняття, види та умови переведень на другу роботу.

41. Загальні підстави припинення трудового договору.

42. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

44. Звільнення працівника при скороченні штату або чисельності працівників.

45. Поняття і види робочого часу. Час відпочинку.

46. Порядок застосування надурочних робіт.

47. Загальна характеристика окремих видів відпусток.

48. Поняття, види і системи заробітної плати. Мінімальний розмір заробітної плати.

49. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці.

50. Оплата за роботу з особливими умовами праці.

51. Гарантійні та компенсаційні виплати.

52. Гарантії проти безпідставних утримань із заробітної плати.

53. Дисципліна праці та способи її забезпечення.

54. Правила внутрішнього трудового розпорядку: види, зміст.

55. Дисциплінарна відповідальність.

56. Умови та види матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві.

57. Характеристика обмеженої матеріальної відповідальності за трудовим правом.

58. Повна матеріальна відповідальність працівників.

59. Порядок покриття шкоди при матеріальній відповідальності.

60. Організація охорони праці на підприємствах, установах, організаціях.

61. Праця жінок.

62. Праця молоді і осіб, що частково втратили дієздатність.

63. Поняття індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання.

64. Розгляд трудових спорів у комісіях з трудових спорів.

65. Категорії трудових спорів, що підлягають розгляду безпосередньо районними (міськими) судами.

66. Державне соціальне страхування. Умови надання та розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

67. Трудовий стаж. Види пенсій та умови їх призначень.

68. Судова система на Україні.

69. Загальні характеристики цивільного процесу (стадії, учасники, докази та ін).

70. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Порядок пред’явлення позову.

71. Розгляд та вирішення цивільних справ у суді. Оскарження судових рішень у касаційному порядку.

72. Поняття, ознаки та види злочинів.

73. Склад злочину, характеристика його елементів..

74. Злочини проти життя та здоров’я особи.

75. Злочини в сфері господарської діяльності.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑