6. Основи адміністративного процесу.

Адміністративний процес – це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів державного управління (посадових осіб) із розв’язання конкретних адміністративних справ у сфері державного управління.

Адміністративне провадження є особливим видом урегульованої правовими нормами процесуальної діяльності уповноважених суб’єктів із розгляду окремих груп адміністративних справ. Адміністративний процес має у своїй структурі різноманітні види провадження: провадження з пропозицій, заяв і скарг громадян; провадження у справах про адміністративні правопорушення: провадження із застосування дисциплінарних стягнень. Розрізняють такі стадії провадження. Перша стадія – подання громадянином заяви і прийняття її до розгляду відповідним органом, яка веде провадження; друга – розгляд справи, тобто встановлення й дослідження (рішення) фактичних обставин; третя – ухвалення рішення; виконання рішення; його оскарження.

Адміністративне розслідування являє собою попередню перевірку фактів щодо конкретного порушення нормами Особливої частини Кодексу  про адміністративні правопорушення, огляд місця події, затримання правопорушника, збір пояснень, установлення особи порушника через перевірку документів чи адресне бюро.

Порушення справи про адміністративне порушення вчиняється за наслідками адміністративного проступку.

Адміністративне затримання є заходом щодо припинення правопорушення та оформляється складанням відповідного протоколу. На прохання особи про її місцеперебування повідомляються родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання. Для адміністративного затримання передбачено відповідні строки.

Особистий огляд може проводитись уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, та іншими.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те особами органів внутрішніх справ і т.д. Про особистий огляд, огляд речей складається протокол.

Вилучення речей і документів, що є знаряддям чи безпосереднім об’єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами органів, які проводять затримання та огляд.

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Законні представники мають право презентувати інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також потерпілого, (а також по) які є неповнолітніми, чи особами, котрі через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати свої права у справах про адміністративні правопорушення.

Адвокат може брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Свідком у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, нібито їй відомі обставини, що поділяють установленню в цій справі.

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, в разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑