3. Управління як об’єкт адміністративного права.

У широкому розумінні управління визначається як керівництво певними суспільними процесами, будь-яка цілеспрямована, організаційна дія на різноманітні процеси в природі, техніці, суспільстві. Об’єктами управління виступають: суспільна праця; державні органи та об’єднання громадян; соціальні індивіди; тваринні і рослинні організми; технічні засоби.

Технічне управління спрямовує свою дію на управління механізмами, обладнанням із метою підвищення продуктивності праці людини, забезпечення її потреб у виробництві.

Біологічне управління спрямовує свою дію на тваринний, рослинний світ з метою підвищення їх продуктивності.

Соціальне управління є провідним видом управління. Його дія поширюється на соціальну сферу, де суб’єктом та об’єктом управління виступають як окрема людина, так і колективи людей.

Державне управління – одна з головних форм діяльності держави, особливий вид соціального управління в суспільстві. Структура державного управління відрізняється складністю. Її основними елементами виступають керівні і керовані особи (системи), їхні суб’єкти та об’єкти. Це виконавчі й розпорядчі органи, їхній апарат, сфери й галузі управління, підприємства, установи, організації тощо. Державному управлінню характерні такі риси: діяльність у реалізації завдань і функцій держави; воно здійснюється спеціально створеними для цього державними органами й посадовими особами; вони діють за дорученням держави, від її імені та мають державно-владні повноваження, форми й методи роботи управлінських органів регламентуються правом.

Отже,  державне управління – підзаконна виконавча й розпорядча діяльність органів державного управління, спрямована на практичне виконання законів у процесі повсякденного та безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑