Тема 2. Технологія створення власної справи

1. Етапи створення власної справи.

2. Правова база підприємництва.

3. Зміст засновницьких документів та їх підготовка.

4. Формування початкового підприємницького капіталу.

5. Державна реєстрація підприємницької діяльності.

6. Права, обов’язки та відповідальність підприємця.

7. Припинення підприємницької діяльності.

1. Етапи створення власної справи.

Створення власного підприємства і виконання підприємницьких функцій – надзвичайно складна і ризикова справа, яка вимагає великої сили волі, затрат енергії, цілеспрямованості тощо. Процес створення власної справи складається з таких етапів:

1. Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї. Це досить відповідальний, визначальний етап діяльності підприємця. В результаті змінюється спосіб життя. Рішення формується під впливом багатьох факторів (див. тему .4).

Підприємницька ідея – конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів її досягнення.

Окремими елементами підприємницької ідеї є:

- усвідомлення необхідності працювати на межі своїх здібностей;

- відмова від попереднього виду занять, професії тощо.;

- прагнення стати власником, передусім власником підприємства;

- прагнення постійно збільшувати своє багатство шляхом створення товарів та послуг, необхідних для суспільства;

- прагнення реалізувати свою мету, домагаючись визначення в суспільстві і впливу на політику;

- чітке усвідомлення шляхів отримання ресурсів;

- знання певного виду підприємницької діяльності, шляхів створення підприємництва у відповідній галузі;

- вміння вибирати оптимальну організаційно-правову форму існування;

- знання можливих ризиків та вміння управляти ними;

- вміння організувати облік на підприємстві;

- знання зовнішніх чинників, які впливають на підприємницьку діяльність: законодавств, форм та засобів економічної політики, конкуренції з боку іноземних виробників.

2. Обгрунтування цілей підприємницької діяльності, розробка стратегії розвитку підприємства ( див. тему 5).

3. Пошук партнерів, якщо це необхідно. Допомогу в цієї справі можуть надавати бізнес-центри (центри розвитку малого бізнесу), що створені в усіх великих містах України.

4. Вибір організаційно-правової форми підприємництва. Найбільш ефективна організаційно-правова форма майбутнього підприємства вибирається власником (власниками), спираючись на зарубіжний та вітчизняний досвід підприємницької діяльності. У правовому відношенні наявна в Україні правова база дозволяє підприємцю вибрати будь-яку організаційно-правову форму засновуваного підприємства з різною формою власності. При цьому варто наголосити, що коли йдеться про створення нових підприємств, передусім мають на увазі малі форми підприємницької діяльності. Відповідно до законодавства можна заснувати приватне підприємство, повне, командитне товариство , товариство з обмеженою, додатковою відповідальністю або акціонерне товариство закритого чи відкритого типу. Важливо зазначити, що підприємницьку діяльність можна здійснювати й без набуття статусу юридичної особи (індивідуальна трудова діяльність). При виборі певної форми підприємницької діяльності треба враховувати переваги та недоліки кожної форми організації бізнесу, які детально викладені в темі 6.

5. Підготовка установчих(засновницьких) документів: установчого (засновницького) договору та статуту (див. п.2).

6. Реєстрація підприємства у відповідних органах державної влади (див. п. 4).

7. Організація підприємства (остаточне формування органів управління, розробка організаційної структури, виготовлення печатки, планування діяльності).

Організувати свою фірму, відкрити власну справу нелегко. Відправною точкою, з якої починається власна справа, є ідея, закладена до її основи. Необхідно знати, хто може займатися підприємницькою діяльністю. Крім того, слід знати існуючі обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Обравши вид діяльності, визначивши найбільш ефективну форму організації, ще раз добре поміркувавши, усе зваживши і прийнявши остаточне рішення, можна переходити до наступних етапів – підготовки засновницьких документів та державної реєстрації фірми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑