5.Функції і модель підприємництва.

Можна виділити такі основні функції підприємництва за напрямками діяльності підприємця:

1. Фінансова – ведення фінансів і обліку (мобілізація необхідного капіталу та управління використанням капіталу і доходів).

2. Кадрова – відбір та прийом на роботу, підготовка, розстановка працівників, стимулювання, розв’язання трудових конфліктів.

3. Матеріально-технічне постачання та інформаційне забезпечення - придбання устаткування, матеріалів, інформації та ін.

4. Виробнича – процес перетворення сировини в продукцію.

5. Маркетинг – вивчення ринку та управління процесом збуту.

Це основні функції, яки постійно здійснюються у процесі господарської діяльності. Окрім основних, періодично виконуються додаткові функції, які виконуються періодично:

1. Розповсюдження підприємницьких ідей і досвіду управління (передового досвіду).

2. Науково-дослідні та проектні роботи по розробці нових технологій та нової продукції.

3. Зв’язки із громадськістю (паблик рилейшнз) - управління відносинами між підприємством та громадськими структурами та засобами масової інформації.

В сучасній економічній літературі пропонуються й інші варіанти переліку головних функцій підприємництва. [1, 2]: інноваційна (творча); ресурсна (мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів); організаційна (організація виробництва, збуту, реклами тощо), стимулююча (формування мотиваційного механізму ефективної праці).

Модель підприємництва складається з двох частин:

Мікросередовище – це середовище прямого впливу на підприємство і суб’єкти, з якими підприємство вступає в безпосередній контакт, тобто інституціональне середовище. Дане підприємство є ядром мікросередовища.

Макросередовище – це умови та відносини, що впливають на підприємство та його мікросередовище опосередковано. Це географічне, демографічне, науково-технічне, екологічне, правове, соціально-культурне, економічне, міжнародне середовище.

Наведена модель показує підприємство з його п’ятьма основними функціями, чотири з яких (фінансова, кадрова, матеріально-технічне постачання, маркетинг) передбачають відносини із зовнішніми блоками – інституційним середовищем.

Кожна функція взаємодіє з будь-якою іншою функцією та зовнішніми блоками (рис. 1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑