4. Середовище підприємництва.

Підприємство, підприємець функціонує у певному зовнішньому середовищі та під його впливом. Для безперервної діяльності підприємству потрібні фінансові, матеріальні ресурси, робітники; послуги, інформація.

Зовнішнє середовище підприємництва – це зовнішні по відношенню до даного підприємства умови та чинники.

Для того, щоб вижити, підприємцю треба пристосовувати свою діяльність до змін у зовнішньому середовищі. Для цього необхідно правильно розуміти процес змін і прогнозувати зміни та їх наслідки, щоб відповідно орієнтувати розвиток підприємства. Тому підприємці мають проводити аналіз зовнішнього середовища.

У складі зовнішнього середовища підприємництва можна виділити такі елементи:

1. Фізичне або географічне середовище характеризує природні умови: місцеположення підприємства, кліматичні умови, наявність автомобільних доріг, залізниць, морських шляхів, доступність сировини, енергоресурсів.

2. Демографічне середовище: склад населення, частка трудових ресурсів (для вивчення попиту на продукцію та забезпеченості трудовими ресурсами).

3. Соціально-культурне середовище: смаки, мода, моральні і релігійні норми, загальноосвітній рівень населення, які впливають на попит на товари, на відношення до роботи , її престижність, на відношення до підприємництва у суспільстві (формування привабливого іміджу). Тобто це менталітет, світогляд, психологія населення країни та регіону.

4. Екологічне середовище – екобезпека навколишнього середовища та виробництва.

5. Науково-технічне (технологічне) середовище відображає рівень науково-технічного розвитку даної галузі. Це рівень технології, устаткування, технічний рівень і якість продукції.

6. Правове (юридичне) середовище – це закони, які впливають на підприємництво.

7. Економічні обставини – ступень державного регулювання (структурна політика, підтримка підприємництва); рівень доходів споживачів (розмір заробітної плати, пенсії), що впливає на платоспроможний попит, види товарів, які придбаються (продукти харчування, господарські товари або побутова техніка – дешеві або дорогі); наявність та доступність позичкових коштів; наявність вільних робочих місць, рівень безробіття (впливає на рівень заробітної плати); рівень і темпи інфляції, коливання курсу національної валюти); стадія економічного циклу (темпи спаду чи зростання виробництва); ступень ризику.

8. Політична ситуація – політична стабільність у суспільстві, ступень впливу різних політичних партій. У нестабільному політичному середовищі неможливо забезпечити надійний захист підприємців від втрат доходів і майна (зміна відношень власності, експропріація майна).

9. Міжнародне середовище: зовнішня політика України та інших держав, економічне, науково-технічне співробітництво, підготовка кадрів, рівень митних зборів, а також елементи зовнішнього середовища інших країн (інфляція, податки, заробітна плата та ін.). Це має особливе значення для підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

10. Інституціональне середовище (інфраструктура підприємництва) – це наявність інститутів, за допомогою яких підприємець може вести господарську діяльність До цих інститутів відносяться: банки, постачальники підприємства оптової та роздрібної торгівлі (біржі, бази, магазини), юридичні, аудиторські, лізингові, консалтингові фірми, навчальні заклади, маркетингові, рекламні агентства, служби працевлаштування, транспортні агентства, страхові компанії, комунальні послуги (тепло-, водо-, енергопостачання, вивезення сміття), засоби зв’язку та передачі інформації , реклама.

Усі ці елементи зовнішнього середовища підприємства можуть у залежності від обставин позитивно або негативно впливати на його діяльність. При аналізі зовнішнього середовища визначаються пріоритети, тобто найбільш значущі елементи, які у першу чергу необхідно враховувати. У результаті аналізу виявляються потенційні можливості підприємства, його недоліки та зовнішні проблеми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑