ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

1. Сутність, види та суб’єкти підприємництва.

2. Принципи та обмеження підприємницької діяльності. Порядок ліцензування.

3. Сутність державного регулювання підприємництва. Методи впливу держави на підприємницьку діяльність.

4. Складові елементи зовнішнього середовища підприємництва.

5. Функції і модель підприємництва.

6. Етапи створення власної справи.

7. Закон “Про підприємства в Україні”.

8. Закон “Про підприємництво”.

9. Закон “Про господарські товариства”.

10. Установчі (засновницькі) документи підприємства.

11. Порядок державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

12. Права, обов’язки та відповідальність підприємця.

13. Припинення підприємницької діяльності.

14. Складові елементи та джерела формування підприємницького капіталу.

15. Підприємницькі договори.

16. Напрямки і форми співробітництва партнерів.

17. Громадські об’єднання підприємців.

18. Ознаки та процеси виправлення неблагополучного становища підприємства.

19. Реструктуризація підприємства.

20. Ліквідація підприємств.

21. Сутність та причини ризиків у підприємницькій діяльності.

22. Методи виміру та способи зменшення ризику.

23. Поняття та складові економічної безпеки підприємства.

24. Система захисту прав споживачів.

25. Захист прав виробників.

26. Зовнішні та внутрішні чинники прийняття рішення про початок підприємницької діяльності.

27. Риси особистості та ділові якості типового підприємця.

28. Складові ділової етики. Форми та етикет спілкування.

29. Цілі підприємницької діяльності.

30. Етапи формування стратегії підприємницької діяльності. Стратегічні альтернативи.

31. Класифікація підприємств.

32. Сутність, переваги та недоліки одноособового володіння.

33. Переваги, недоліки та види персональних товариств. Управління та розподіл прибутку в персональному товаристві.

34. Види товариств на капіталі. Управління та розподіл прибутку в товариствах на капіталі.

35. Переваги, недоліки та типи акціонерних товариств.

36. . Порядок створення та структура управління акціонерного товариства.

37. Порівняльна характеристика та види акцій і облігацій.

38. Номінальна та ринкова вартість акцій. План розміщення акцій.

39. Чинники, що визначають дивідендну політику. Способи дивідендних виплат.

40. Поняття кооперативу. Види кооперативних товариств.

41. Державні та змішані підприємства. Склад та роль державного сектору економіки.

42. Багатонаціональні та спільні підприємства. Їх переваги та вигоди. Стримуючі чинники.

43. Особливості орендної форми господарювання. Форми оренди.

44. Зміст договору оренди. Строки оренди та розмір орендної плати.

45. Особливості та переваги малих підприємств.

46. Розвиток малого підприємництва та стримуючі чинники. Способи сприяння з боку держави. Бізнес-інкубатори.

47. Франчайзингова форма підприємництва.

48. Офшорні фірми.

49. Мета, суб’єкти та об’єкти приватизації.

50. Способи та порядок приватизації.   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑