Рекомендація

Дисципліна “Основи підприємництва” вивчає теорію та практику підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки, основні правила сучасної підприємницької діяльності, засади та умови створення та функціонування суб’єкта підприємництва.

Однією з неодмінних умов досягнення успіху практично в будь-який підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи, умови та сфери підприємництва, уміння майбутнього підприємця обгрунтовувати послідовні кроки щодо створення власної справи, приймати оптимальні рішення з реалізації функцій підприємниця: прогнозувати, моделювати діяльність та оцінювати її результати.

Метою курсу “Основи підприємництва” є формування підприємницької культури і системи спеціальних знань з організації суб’єктів підприємницької діяльності, набуття практичних навичок щодо застосування понять, принципів та методів для заснування власної справи та забезпечення успішного її розвитку.

Основним завданням дисципліни є вивчення організаційно-економічних основ підприємницької діяльності для різних суб’єктів господарювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

закономірності і передові форми організації підприємницьких структур, способи та методи започаткування та ведення підприємницької діяльності, закони, які визначають правові основи підприємництва, основні риси особистості підприємця, вимоги щодо підприємницької культури та етики поведінки;

уміти: розробляти послідовність створення підприємства; аналізувати підприємницьке середовище, виконання функцій бізнесу; враховувати вимоги та обмеження законодавства щодо підприємницької діяльності; складати установчі документи (установчий договір, статут, колективний договір); зіставляти переваги та недоліки різних форм підприємництва, їх ефективність; обгрунтовувати найбільш доцільну форму для конкретного підприємства; проводити розрахунки вартості акцій, плану розміщення акцій, орендної плати; проводити оцінку вартості майна, що приватизується.

Даний дистанційний курс розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑