5. Державна реєстрація підприємницької діяльності.

Процес створення фірми (підприємства) завершує державна реєстрація. Право на здійснення підприємницької діяльності суб’єкт набуває лише після акту державної реєстрації такої діяльності, в іншому разі вона є незаконною.

Розглянемо порядок державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта, якщо інше не передбачено законом.

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи є розміщення (місцезнаходження) його постійно діючого керівного органу (правління, дирекція, адміністрація тощо). Місцем проживання суб’єкта підприємницької діяльності є зареєстроване в установленому порядку постійне місце проживання громадянина-підприємця.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи – власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою подають до органу державної реєстрації такі документи:

· рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

· статут, якщо це необхідно для створюваної організаційно-правової форми підприємництва;

· реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

· документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом;

· документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Підписи фізичних осіб на установчих документах засвідчуються нотаріусом.

Громадяни (фізичні особи), які мають намір займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів, дві фотокартки, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред’являють документ, що посвідчує особу.

Місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання одного із засновників) або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором.

Органи держвлади можуть провести екологічну експертизу, або вимагати експертного висновку щодо екологічного, санітарного і протипожежного стану для реєстрації підприємства.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів протягом не більше 5 робочих днів. Органи державної реєстрації зобов’язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

У п’ятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб’єкта підприємницької діяльності й за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України. Банк, у свою чергу, зобов’язаний відкрити банківський рахунок і протягом трьох днів повідомити про це податкову інспекцію.

Перереєстрація суб’єктів підприємницького бізнесу здійснюється у порядку, встановленому для реєстрації.

Перереєстрація проводиться у разі зміни:

· форм власності, організаційної форми чи назви суб’єкта бізнесу;

· основних положень статуту.

Суб’єкти підприємницької діяльності мають право відкривати філії (відділення), представництва без статусу юридичної особи. Відкриття цих підрозділів не потребує реєстрації. Суб’єкт бізнесу тільки сповіщає про це реєстраційний орган внесенням допоміжної інформації до своєї реєстраційної картки.

Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою підприємця, на підставі рішення суду, арбітражного суду у випадках визнання дій підприємця недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству, засновницьким документам, а також при здійсненні нестатутної діяльності.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності справляється плата (реєстраційний збір), яка становить: для громадян-підприємців – 1,5, для юридичних осіб – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності справляється потрійний розмір відповідного реєстраційного збору.

Відмова у реєстрації за мотивами недоцільності утворення суб’єкта підприємницької діяльності не дозволяється і може бути оскаржена у суді.

За кожний прострочений день реєстрації орган реєстрації повинен сплачувати заявнику 20% реєстраційного збору, але не більше розміру плати за реєстрацію Для окремих видів підприємницької діяльності необхідне ліцензування після реєстрації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑