Узагальнення.

Красномовство, як наука, стає нагальною вимогою професійної освіти вимогою часу, формуючи образ людини-фахівця, що необхідно виборює свою соціальну нішу у певному соціальному протистоянні, - конкуренції, що необхідно задає особливі умови боротьби за своє виживання, формуючи і нові аспекти риторичної науки, як науки про привабливе слово, яке, до того ж, може бути економічно нищівним, тобто сатанинським. Щоб протистояти злому слову, мало бути добрим, чуйним, уважним: добро повинно вміти захищатись. Риторика – це наука про діюче Слово, професійна дисципліна, яка вимагає і професійного її опанування, тобто оволодіння базовими знаннями.

Література для самоосвіти: 2, 3, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 33, 38.

Питання для самоконтролю

1. Риторика та етика.

2. Риторика у формуванні особистості.

3. Особистість оратора і деонтологічні проблеми.

4. Теорія комунікації і риторика.

5. Основні закони риторики.

6. Мовленнєва дія.

7. Поняття методу у риториці.

8. Сприйняття мови і розуміння.

9. Зворотній зв’язок в комунікативному процесі.

10. Мовленнєвий розвиток в онтогенезі.

11. Масова комунікація як соціальний процес.

12. Поняття тексту.

13. Композиція.

14. Жанри красномовства.

15. Поняття тексту.

16. Редагування тексту.

17. Вираз думки в тексті.

18. Стилістика.

19. Стиль та види мовних засобів.

20. Структура мовленнєвої діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑