Інші розділи риторики:  

Диспозиція - визначення структури тексту у відповідності з жанром висловлювання, тобто побудова промови: вступ, зав’язка, кульмінація, розв’язка тощо.

Елокуція - вибір засобів і фігур (прикрас), іншими словами, це особлива теорія словесності, словесний вираз промови та вимоги до них.

Акція – виконання та підготовчий етап виконання промови.

Меморія запам’ятовування, що необхідно включає допоміжні вправи, що сприяють запам’ятовуванню.

Узагальнення. Риторика виникла як соціальний запит, виступаючи соціально-організуючим (ідеологічним) спорядженням, важелем соціально-політичного суспільства. Таким механізмом впливу і стало Слово, тому таким важливим і є поділ мистецького слова на власне арт та техне вже на рівні Античної епохи. Тобто мова йде і про мистецьке оволодіння майстерністю слова, і про особливий дар.

Риторика, як будь-яка інша наука, вимагає опанування категоріальним апаратом науки, який, до того ж, знаходиться на перехресті багатьох наук. Іншими словами, риторика є синтетичною наукою, що необхідно задає вивчення суміжних наук: філософії, логіки, етики, історії культури, мовознавства тощо.

Література для самоосвіти: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 26, 31. 33, 34, 35.

Питання для самоконтролю.

1. Риторика Стародавньої Греції.

2. Риторика Стародавнього Риму.

3. Місце риторики в культурі Європи.

4. Історичні етапи розвитку риторики.

5. Історичні та міфопоетичні традиції красномовства, їх вплив на світову культуру.

6. Риторика в термінах публічного мовлення.

7. Розділи риторики.

8. Інтенція.

9. Елокуція.

10. Диспозиція.

11. Риторика та етика.

12. Особистість оратора і деонтологічні проблеми.

13. Теорія комунікації і риторика.

14. Сприйняття мови і розуміння.

15. Зворотній зв’язок в комунікативному процесі.

16. Мовленнєвий розвиток в онтогенезі.

17. Масова комунікація як соціальний процес.

18. Структура мовленнєвої діяльності.

19. Поняття національної мови.

20. Поняття літературної мови.

21. Фразеологія.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑