Програма

1. Історія риторики та красномовства.

1.1. Основи традиційної та класичної риторики.

1.2. Історія слов’янського красномовства. (Київська Русь, Києво-Могилянська академія тощо).

1.3. Сучасна риторика та її зв’язок з іншими науками.

2. Сучасна риторика: спеціальні питання.

2.1. Мовленнєва діяльність.

2.2. Риторико-лінгвістичний аналіз тексту. Підготовка промови.

2.3. Мовленнєва комунікація та риторика.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑