Контрольно-залікові питання

1. Риторика Стародавньої Греції.

2. Риторика Стародавнього Риму.

3. Місце риторики в культурі Європи.

4. Історичні етапи розвитку риторики.

5. Історичні та міфопоетичні традиції красномовства, їх вплив на світову культуру.

6. Місце та роль риторики в історії Київської Русі.

7. Риторика та премудрість в культурі праукраїнського етносу.

8. Етапи історії слов’янської риторики.

9. Риторичні школи Києво-Могилянської академії.

10. Основні закони риторики.

11. Риторика в термінах публічного мовлення.

12. Жанри риторики.

13. Стилі риторики.

14. Риторика у формуванні особистості.

15. Риторика та етика.

16. Особистість оратора і деонтологічні проблеми.

17. Теорія комунікації і риторика.

18. Психолінгвістика.

19. Поняття ситуації.

20. Поняття теми та її види.

21. Авторська позиція.

22. Мовленнєва дія.

23. Сприйняття мови і розуміння.

24. Зворотній зв’язок в комунікативному процесі.

25. Мовленнєвий розвиток в онтогенезі.

26. Масова комунікація як соціальний процес.

27. Екстра- та паралінгвістичні фактори в риториці.

28. Поняття тексту.

29. План та його види.

30. Композиція.

31. Жанри красномовства.

32. Редагування.

33. Вираз думки в тексті.

34. Стиль та види мовних засобів.

35. Стилістичні фігури.

36. Тропи як засоби виразу думки.

37. Структура мовленнєвої діяльності.

38. Поняття національної мови.

39. Поняття літературної мови.

40. Науковий стиль.

41. Офіційно-діловий стиль.

42. Публіцистичний стиль.

43. Розмовний стиль.

44. Художній стиль.

45. Фразеологія.

46. Афористика: прислів’я, приказки.

47. Афористика: максима, парадокс.

48. Афористика: цитата, ремінісценція, крилаті слова.

49. Формули мовленнєвого етикету.

Додаткові питання.

1. Поняття і слово.

2. Помилки у виборі слова.

3. Синонімія і омонімія.

4. Полісемія(багатозначність).

5. Роль питання в пізнанні і комунікації.

6. Логічна структура питання.

7. Операційні директиви мислення.

8. Визначеність як властивість мислення.

9. Явні і приховані суперечності.

10. Включення в аналіз затекстової інформації.

11. Науково-теоретичні та повсякденні визначення.

12. Мета дефінування. Реєструючі визначення.

13. Термінологічна конвенція.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑