Узагальнення.

Поняття мови, мовлення, мовленнєвої діяльності досить складні, завдяки складній мовній політиці в Україні. Однак, мовленнєва культура чи культура мови – це, насамперед, культура думки. Отже, поняття “мовець”, “мовні рівні”, “мовлення”, “мовленнєва діяльність”, “слухання”, “говоріння” тощо є виразом теоретичного апарату риторики як науки.

Література для самоосвіти: 3, 11, 17, 18, 20, 21, 25, 30, 33, 34, 37, 43.

Питання для самоконтролю

1. Визначення системного аналізу у риториці.

2. Визначення поняття “система”.

3. Паралінгвістичні засоби спілкування у риториці.

4. Екстралінгвістичні засоби спілкування у риториці.

5. Структура мовленнєвої діяльності.

6. Визначення мовної та мовленнєвої культури.

7. Форми мовленнєвої діяльності.

8. Звуко-слухова форма мовленнєвої діяльності.

9. Поняття мовної політики.

10. Види мови.

11. Види мовленнєвої діяльності.

12. Слухання як вид мовленнєвої діяльності.

13. Говоріння як вид мовленнєвої діяльності.

14. Дайте визначення поняття “мовленнєві уміння”.

15. Процесуальна сторона мовлення.

16. Результативна сторона мовлення.

17. Графічно-зорова форма мовленнєвої діяльності.

18. Формули мовленнєвого етикету.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑