Узагальнення.

Мовлення, мовленнєва діяльність людини – найнеобхідніші сторони суто людської діяльності, тому так важливо опанувати саме цими розділами риторики. Вимоги до промовця, промови оформляють не тільки професійні аспекти будь-якої професії, вини, до того ж, визначають загальну культуру людини як члена суспільства. Отже, проблемні питання риторики знаходяться на перехресті комплексного вивчення широкого кола наук.

Основні категорії теми – мова, мовлення, мовленнєва діяльність, тема, підтема, текст, структурні компоненти тексту, промова (виступ), інвенція, елокуція, диспозиція, розповідь, опис, міркування.

Література для самоосвіти: 2, 3, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 33, 38.

- Вас уникають товариші (колеги, однокурсники). При Вашій появі раптово замовкають.

Головний винуватець – краща подруга (товариш). Вона (він) вивідують Ваші плани, думки, але лише для того, щоб у спотвореному вигляді розповісти іншим (спосіб самоствердження).

 - Ваш колега (товариш, однокурсник) допікає Вас злими жартами.

Об’єкти насмішок: Ваша одежа, зовнішність, зачіска тощо.

 - Вас вибрали старостою (керівником тощо) групи (колективу, підрозділу тощо). Підлеглий не бажає виконувати Ваші вимоги.

 - Ви отримуєте офіційного листа про Вашу участь у змаганні (конференції тощо).

Без будь-якої причини Ваш керівник вибухає гнівом. Він – некерований холерик.

- Не звертати уваги;

- Влаштувати скандал.

- Назвати такі жарти несмішними, нерозумними.

- Відверто поговорити з винуватцем.

- Показати свою розгубленість, страх;

- Розплакатись.   

Питання для самоконтролю.

1. Сприйняття мови і розуміння.

2. Зворотній зв’язок в комунікативному процесі.

3. Мовленнєвий розвиток в онтогенезі.

4. Масова комунікація як соціальний процес.

5. Екстра- та паралінгвістичні фактори в риториці.

6. Поняття тексту.

7. План та його види.

8. Композиція.

9. Жанри красномовства.

10. Редагування.

11. Вираз думки в тексті.

12. Стиль та види мовних засобів.

13. Стилістичні фігури.

14. Тропи як засоби виразу думки.

15. Структура мовленнєвої діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑