Узагальнення

Визначення виконує важливу функцію у наукових дослідженнях, практиці міркування. При допомозі визначення підсумовують знання про предмет, розкривають значення термінів, скорочують окремі міркування у наукових теоріях.

Для студента визначення, як логічна операція, стає усвідомленням дискретності самого процесу мислення, можливістю застосувати отримані знання з логіки для опанування інших навчальних дисциплін.

Література для самосовіти: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18.

Питання для самоконтролю

1. Загальна характеристика визначення.

2. Визначення змісту поняття.

3. Родові та видові ознаки поняття.

4. Структура операції визначення понять.

5. Правила визначення поняття.

6. Явні визначення.

7. Неявні визначення.

8. Реальні та номінальні визначення.

9. Прийоми, що подібні до визначення.

10. Опис як логічна операція.

11. Характеристика як логічна операція.

12. Порівняння як логічна операція.

13. Розрізення як логічна операція.

14. Остенсивне визначення як логіна операція.

15. Значення визначення в психолого-педагогічній науці.

16. Чи правильно здійснено визначення понять “фізика”, “логіка”, “демократ”? Якщо ні, то чому?

а) Фізика – це наука про фізичні явища.

б) Логіка – це наука про мислення.

в) Демократ – це людина, яка дотримується демократичних поглядів.

г) Планета – це космічний об’єкт, на якому існує життя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑