Узагальнення

У практиці міркування аналіз форм як правило розпочинають з поняття, а потім переходять до судження і власне міркування. А можливий і інший підхід: судження, міркування, а вже потім поняття [9, c. 123]. Вибір методики вивчення предмету може залежати і від студента. Такі підходи фіксують теоретичне опанування студентом нової науки, яка обов’язковою для окремих наук, тобто вона є загальною наукою, а її метод – загальним.

Поняття, як форма мислення, може розглядатись і як “згорнутою“ формою, оскільки має номінативну функцію, так і “розгорнутою”, оскільки для розгортання змісту самого поняття ми необхідно звертаємось до судження, міркування тощо.

Література для самоосвіти: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18.

Питання для самоперевірки:

1. Загальна характеристика поняття.

2. Порівнювані поняття.

3. Непорівнюванні поняття.

4. Сумісні поняття.

5. Несумісні поняття.

6. Обмеження і узагальнення понять.

7. Зміст поняття.

8. Обсяг поняття.

9. Закон оберненого відношення між обсягом та змістом поняття.

10. Сумісні поняття.

11. Несумісні поняття.

12. Відношення тотожності.

13. Відношення перетину.

14. Відношення підпорядкування,

15. Відношення спів порядкування.

16. Відношення протилежності.

17. Відношення суперечливості.

18. Поділ поняття.

19. Дихотомічний поділ понять.

20. Класифікація та її види.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑