ТЕМА 1 Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації

“каждый из нас должен быть хоть

немного историком, чтобы стать

сознательно и добросовестно

действующим гражданином”

В.О.Ключевский

Студент повинен знати:

 • що є предметом вивчення історії України як науки;
 • основні принципи й методи історичного пізнання;
 • джерела вивчення історії України та їх класифікацію;
 • спеціальні історичні дисципліни;
 • основні підходи до періодизації історії України;
 • найвидатніших українських істориків;
 • соціальні функції історичних знань;
 • чим пояснюється зростання ролі історичних знань в сучасних умовах;

Вміти обґрунтувати

Значення вивчення історії для:

а) зміцнення держави;

б) розвитку суспільства;

в) особистого життя.

Рекомендовані

Підручники та навчальні посібники:

 • О.Д.Бойко. Історія України. –К., 1999.
 • В.Й.Борисенко. Курс української історії. –К., 1998.
 • В.І.Семененко, Л.О.Радченко. Історія України. –Харків, 2000.
 • Б.Лановик, Р.Матейко, З.Матисякевич. Історія України. –К., 2000.
 • К.І.Рибалка. Історія України. –Ч.І. –К., 1994.
 • Н.Яковенко. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII ст. –К., 1977.
 • Історія України. Під редакцією Ю.Зайцева. –Львів, 1997.

Довідники:

 • М.Котляр, С.Кульчицький. Довідник з історії України. –К., 1996.
 • Довідник з історії України. За ред. І.В.Підкови, Р.М.Шуста. Вид. в 3 томах. –Т.І. –К., 1993; –Т.2. –К., 1995; –Т.3. –К., 1999.
 • В.Ф. Верстюк, О.М.Дзюба, В.Ф.Репринцев. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. –К., 1995.

Процес історичного пізнання

Історія України – наука про минуле українського народу в усіх його проявах і зв’язках

 

 

Джерела вивчення історії України та їх класифікація

 

На допомогу досліднику існує велика група (понад 60) спеціальних наукових дисциплін, які вивчають історичні джерела, розробляють методику і техніку їх дослідження.

Спеціальні наукові дисципліни створюють арсенал засобів роботи з джерелами і є необхідним інструментарієм творчої лабораторії дослідника.

Провідне місце серед спеціальних наукових дисциплін належить історіографії – науці, що вивчає історію історичної науки. Це самопізнання дає можливість прослідкувати за нагромадженням історичних знань, концептуальними змінами, утвердженням справедливої історичної оцінки явищ та подій.

До спеціальних наукових дисциплін належать

 

 

Призначення періодизації

Періодизація покликана виявити, визначити і допомогти зрозуміти суть корінних змін, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому проміжку часу.

В структурі єдності історичного процесу розрізняють такі найбільш вживані поняття:

 

На сьогодні, через різні причини, не існує єдиної загальнообов’язкової періодизації історії України. Різні автори і історичні школи, в залежності від свого бачення, дають власну періодизацію за:

 • роками правління найвищої посадової особи у державі (царистська);
 • визнанням народних мас головною рушійною силою історії та великими народними рухами (народницька);
 • складовими розвитку держави (державницька);
 • зміною соціально-економічних формацій (формаційна);
 • прогресом і зміною цивілізацій (цивілізаційна);
 • часом дії (існування) проблемних суспільних явищ: коренізація, колективізація, Вітчизняна війна тощо.

Сучасні дослідники намагаються поставити в центр історичної науки людину з її потребами, правами і обов’язками, ціннісними орієнтаціями, стереотипами поведінки, менталітетом, міжособистими і громадськими зв’язками. При цьому досягти конкретності, фактичної точності, лаконічності відповідно до вимог сучасних інформаційних технологій.

РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

 

 

 

Історичні знання – суттєва умова свідомої і коректної діяльності, ключ до розв’язання багатьох, як професійних, так і загальних проблем, засіб піднесення власного авторитету, дорога до добробуту і громадського визнання. Вона вчить розбиратися в хитросплетіннях внутрішньої і зовнішньо політики, в програмах і діях політичних партій, свідомо ставати на певну точку зору, аргументовано відстоювати її в різноманітних ситуаціях.

Історичні знання виховують патріотизм, віру у свої сили, дають використати досвід минулого заради сьогоднішнього і прийдешнього.

Через це історії потрібні: правда, правда і ще раз правда. комбіновану і т.д.

Дайте відповідь на запитання:

 1. Що таке історичні джерела і як ними користуватись?
 2. В чому полягає складність історичного пізнання?
 3. Які проблеми вирішують спеціальні історичні дисципліни?

Обґрунтуйте:

 • для чого потрібне вивчення історії України спеціалістами різного профілю;
 • соціальні функції історичної науки;
 • відмінність між державницькою і народницькою основами періодизації історії.

Поясність, що являється підставою для такої тези:

“Кілька професійно підготовлених, чесних вчених (про виконання замовлених фальшивок тут не має мови) на підставі одних і тих самих фактів можуть написати зовсім різні історії” (Н.Яковенко)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Наверх ↑