Тема 2.2 Функціональні можливості інформаційних систем

Автоматизація банківської справи направлена на охоплення як можна більшої частини операцій та процесів, що виникають під час роботи установ. Практично інформаційні системи охоплють майже всі аспекти банківської діяльності і забезпечують:

- Управління готівковими операціями та касовим обслуговуванням;

- Управління розрахунковими операціями (операційний день);

- Управління кредитними операціями та ризиками (аналіз заявок клієнтів на їхню кредитоспроможність);

- Виконання операцій масового обслуговування клієнтів (ощадні каси, комунальні платежі, розрахунки з допомогою пластикових карток, торгові операції, банкомати);

- Сервіс обслуговування: довідки за телефоном(голосова служба), виконання банківських операцій по телефону, розрахунки з допомогою систем <клієнт-банк>

- Міжбанківські розрахунки;

- Управління фондовим ринком та цінними паперами;

- Аналіз діяльності банку.

Автоматизація банківських операцій направлена на:

- виконання безпаперових платіжних операцій з мінімальним залученням праці людей і скороченням операційних витрат;

- обробку інформації у реальному часі;

- прискорення обміну інформацією між банками,банками і клієнтами, банками і їхніми відділеннями за допомогою телекомунікаційних ліній зв'язку;

- зменшення типових видів банківського ризику(втрати документів, помилкового оформлення, фальсифікації);

- забезпечення керівників інформацією і прогнозами для прийняття управлінських рішень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑