ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

1. Суть, устрій та значення для розвитку інформаційних систем машини Жаккарда та аналітичної машина Ч.Бебіджа.

2. Еволюція становлення інформаційних фінансових систем в світі. Розвиток інформаційних систем і технологій в Украіні.

3. Історія створення текстового процесора, електронних таблиць, систем управління базами даних.

4. Історія появи перших персональних комп’ютерів та виникнення всесвітньої павутини Інтернет.

5. Місце України в світовому процесі розвитку інформаційних систем у галузі фінансів.

6. Поняття системи, інформаційної системи і технології. Інформаційна система, як основа підвищення ефективності та продуктивності праці.

7. Функціональні можливості, класифікація та основи побудови інформаційних систем.

8. Що забезпечують інформаційні системи в банківській справі? Напрямки підвищення ефективності праці у фінансових установах.

9. Що таке автоматизована банківська система, її функціональне призначення;

10. З яких підсистем складається АБС, загальна характеристика підсистем;

1. Схеми побудови АБС та їх характеристика;

2. Принципи проектування АБС. Програмне та технічне забезпечення. Життєвий цикл АБС;

3. Структура банківського рахунку за двома моделями євростандарту бухобліку;

4. Поняття трансакції. Суть технології “Клієнт – сервер”. Покоління АБС;

5. Поняття телеобробки даних та системи телеобробки інформації;

6. Програмні та технічні засоби систем телеобробки інформації;

7. Основи побудови мереж комутації каналів і повідомлень;

8. Побудова та взаємодія мереж комутації пакетів;

9. Функціональне призначення та основи побудови ЕП НБУ;

10. Поняття обчислювальних мереж, локальні та глобальні мережі передачі даних, їх значення для функціонування фінансових установ;

11. Типи архітектур мереж передачі даних, їх характеристика;

12. Розрахунки за платіжними системами “нетто” і “брутто”.

13. Функціональне призначення СЕП НБУ.Структура та побудова СЕП НБУ.

14. Функціональне призначення АРМ-НБУ, АРМ-2, АРМ-1.

15. Файли обміну СЕП НБУ та їх призначення.

16. Принципи функціонування СЕП НБУ.

17. Моделі взаємодії СЕП НБУ, порівняльна характеристика.

18. Організаційна структура та система управління співтовариства SWIFT.

19. Порядок вступу до SWIFT.

20. Функціональне призначення, структура та побудова мережі SWIFT.

21. Архітектура мережі SWIFT.

22. Маршрутизація повідомлень в мережі SWIFT.

23. Історія розвитку та становлення карткових платіжних систем

24. Поняття карткових платіжних систем, їх призначення і класифікація

25. Процесінгові центри, призначення, маршрутизація та взаємодія

26. Суть та проблеми впровадження національної системи масових платежів

27. Безпека розрахунків за картковими платіжними системами

28. Суть платіжної системи Visa International

29. Поняття та розрахунки за платіжною системою Western Union

30. Місце України у світовому розвитку карткових систем і технологій

31. Організаційна структура та завдання податкової служби України

32. Функціональне призначення та побудова АІС ”Податки”

33. Інформаційне забезпечення АІС “Податки”

34. Призначення файлів типу ^F, ^B, ^D та іх значення для функціонування АІС “Податки”

35. Організаційні та правові основи захисту інформації, причини виникнення загроз.

36. Класифікація та джерела загроз для інформації

37. Організація захисту інформації у фінансових установах

38. Основи побудови системи захисту інформації СЕП НБУ

39. Поняття електронного цифрового підпису (ЕЦП). Системи криптозахисту.

40. Функціональне призначення та побудова системи <Клієнт-банк>.

41. Інформаційно-довідникова система <Голосова служба>.

42. Стандарт шифрування RSA. Системи конфіденційної переписки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑