ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Становлення та розвиток інформаційних систем у світовій практиці.

Тема 1.1. Історія розвитку систем обробки інформації.

Тема 1.2. Розвиток систем обробки економічної та фінансової інформаці.

Тема 1.3. Еволюція становлення інформаційних банківських систем у світі.

Тема 1.4. Розвиток банківських систем і технологій в Україні.

Тема 2. Поняття інформаційної системи і технології, їх практичне застосування та значення.

Тема 2.1. Поняття системи, інформаційної системи і технології, їх класифікація.

Тема 2.2. Функціональні можливості інформаційних систем.

Тема 2.3. Інформаційна система, як основа підвищення ефективності та продуктивності праці людини.

Тематичний контроль №1 за темами: 1; 2.

• Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Тема 3. Автоматизована банківська система (АБС).

Тема 4. Розвиток електронних засобів зв’язку і телекомунікацій та його значення для взаємодії фінансових установ.

Тема 4.1. Поняття телеобробки інформації.

Тема 4.2. Основи побудови та функціональні можливості електронної пошти (ЕП).

Тема 4.3. Призначення та основи побудови ЕП НБУ

Тема 4.4. Основи побудови та функціональні можливості локальних комп’ютерних мереж у фінансових установах

Тематичний контроль №2 за темами: 3; 4.

Тема 5. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

Тема 5.1. Системи міжбанківських платежів <нетто> і <брутто>.

Тема 5.2. Організація і взаємодія СЕП НБУ, файли обміну.

Тема 5.3. Принципи функціонування СЕП НБУ.

Тема 5.4. Моделі функціонування СЕП НБУ  

Тема 6. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT

Тема 6.1. Історія виникнення Співтовариства міжнародних фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide International Financial Telecommunications).

Тема 6.2. Функціональне призначення і загальна характеристика системи.

Тема 6.3. Організаційна структура S.W.I.F.T.

Тема 6.4. Архітектура і програмно-апаратне забезпечення.

Тема 6.5. Маршрутизація та безпека проходження повідомлень у мережі.

Тематичний контроль №3 за темами: 5; 6.

Тема 7. Системи масового обслуговування населення

Тема 8. Автоматизація обробки інформації в податковій системі України

Тема 9. Захист інформації у фінансових установах

Тематичний контроль №4 за темами: 7; 8; 9.

Здача індивідуальної контрольної роботи

• Питання для підсумкового контролю.

Підсумковий контроль (екзамен)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑