ТЕМА 3.2 Принципи функціонування та проектування АБС

При проектуванні АБС, необхідно враховувати наступні принципи функціонування:

1. Системності, що полягає в необхідності всебічного аналізу структури і діяльності установи банку, виявленні складу розв'язуваних завдань, інформаційної і функціональної взаємодії елементів системи між собою і з зовнішнім середовищем.

2. Зворотності, що не виключає можливість використання АБС для своєчасного информаційного відображення результатів діяльності банку та оперативного корегування цієї діяльності шляхом прийнятих рішень.

3. Декомпозиції, що надає можливість поліпшення організації і якості проектування, шляхом поділу системи на підсистеми, модулі, блоки, із наступним формуванням та включенням програмних одиниць в єдине ціле, створення програмних продуктів і документації.

4. Неперервності розвитку, що забезпечує відновлення програмного забезпечення без великих перебудов системи в цілому.

5. Сумісності, що забезпечукє взаємодію АБС різних видів в процесі їхнього спільного функціонування.

6. Стандартизації й уніфікації, що забезпечує використання уніфікованих елементів при створенні і розвитку АБС.

7. Інтеграції й уніфікації, що об'єднує в єдиний технологічний ланцюг процедури збору, нагромадження, передачі, збереження й обробки інформації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑