2. Редагування таблиць

 Створену таблицю можна редагувати, - тобто вносити зміни в її зміст і структуру. Нижче перерахуємо дії, які найбільш часто зустрічаються при редагуванні таблиць, і опишемо як їх здійснювати.

1) Вставка рядка

 Припустимо, що потрібно вставити рядок між -м і -м рядками таблиці. Для цього необхідно встановити І-курсор редактора за останнім (правим) стовпцем -го рядка і натиснути клавішу Enter.

 Якщо І-курсор редактора (вертикальна риска, що мерехтить) знаходиться в кінці останнього рядка таблиці, то натискання клавіші Enter призведе до додавання до таблиці нового рядка.

 Вставку рядка перед -м рядком можна здійснити встановивши І-курсор в -й рядок і вибравши з головного меню Таблица Þ Добавить Þ Строки выше. Можна для цієї мети також скористатись кнопкою , якщо вона є на панелі інструментів. Ще один спосіб вставки рядка полягає в виділені -го рядка і виборі з контекстного меню[3] пункту Добавить строки.

 Можна здійснювати вставку не одного, а зразу декількох рядків. Так, щоби вставити, наприклад 3 рядки між 5-м і 6-м рядками таблиці, то необхідно виділити три рядки, починаючи з шостого (тобто, 6-й, 7-й і 8-й), після чого, скористатись командою Добавить Þ Строки выше. Аналогічно здійснюється вставка декількох рядків нижче заданого. В цьому випадку потрібно скористатись пунктом меню Строки ниже.

2) Вставка стовпця

 Для вставки стовпця між -м і -м стовпцями таблиці, необхідно спочатку виділити -й стовпець. Для цього потрібно перемістити вказівник миші на верхню границю -го стовпця таблиці, так, щоби він набув на ній виду жирної стрілки, напрямленої вертикально вниз - . Натиснувши на ліву клавішу миші, здійснимо виділення стовпця. Після цьому він зафарбовується в чорний колір. Вставка стовпця здійснюється вибором з головного меню Таблица Þ Добавить Þ Столбцы слева.

Якщо необхідно вставити не один, а декілька стовпців, наприклад,  стовпців перед -м стовпцем таблиці, слід виділити  стовпців починаючи з -го, після чого, з головного меню вибираємо Таблица Þ Добавить Þ Столбцы слева.

 

3) Зміна ширини стовпців.

 Змінити ширину стовпця можна в три способи:

§ Встановити вказівник миші на границю стовпця, розмір якого необхідно змінити, так, щоби він набув форми двонапрямленої стрілки – . Натиснувши і утримуючи ліву клавішу миші, перемішуємо вказівник в потрібну сторону. При цьому ширина стовпця буде змінюватись за рахунок сусіднього з ним стовпця. Ширина таблиці залишиться незмінною.

§ Здійснити переміщення границі стовпця (як описано в попередньому пункті), утримуючи натиснутою клавішу Shift. При такому переміщенні ширина сусідніх стовпців не змінюється, але збільшується розмір таблиці.

§ Здійснити переміщення границі стовпця, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl. При такому переміщенні ширина сусідніх стовпців справа змінюється на одну й ту саму величину. Ширина таблиці залишається незмінною.

 Аналогічно здійснюється зміна висоти рядків.

 Можна змінити ширину окремої комірки, .

4) Видалення рядків і стовпців.

 Щоби видалити рядок або стовпець (чи групу рядків або стовпців), його необхідно спочатку виділити, а потім натиснути кнопку Вырезать на стандартній панелі інструментів або вибрати з головного меню Таблица Þ Удалить Þ Столбцы (якщо був виділений стовпець) або Таблица Þ Удалить Þ Строки (якщо був виділений рядок).

 Видалити виділений стовпець або рядок можна також скориставшись контекстним меню.

5) Копіювання стовпців.

 Щоби скопіювати стовпець, необхідно його спочатку виділити, після чого клацнути мишею на кнопці Копировать стандартної панелі інструментів . Після цього слід помістити курсор в стовпець, перед яким необхідно вставити копію стовпця і натиснути кнопку Вставить . Можна також замість натискання кнопки Вставить, натиснути праву клавішу миші. З’являється контекстне меню, з якого слід вибрати пункт Вставить столбцы.

 Копіювання рядків здійснюється аналогічно.

6) Переміщення стовпців

 Переміщення стовпців здійснюється аналогічно їх копіюванню, тільки замість кнопки Копировать слід натиснути кнопку Вырезать  на стандартній панелі інструментів.

 Перемістити можна стовпець ще так: виділити його і встановити вказівник миші на виділений стовпець так, щоби він набув форми стрілки, направленої в лівий верхній кут екрану. Після цього потрібно натиснути на ліву клавішу миші і переміщувати курсор на місце, куди необхідно перемістити стовпець.

 Аналогічно здійснюється переміщення рядків.

7) Переміщення вмісту однієї комірки в іншу

Для того, щоби перемістити вміст однієї комірки в іншу, потрібно його виділити, після чого перемістити його в потрібну комірку, захопивши мишею. Якщо виділено не весь вміст комірки, а його частина, то буде переміщена лише виділена частина. Вставка малюнків в документ

 В документ MS Word малюнки та фотографії можна вставити скориставшись буфером обміну Windows (Clipboard). Для малюнок, потрібно відкрити за допомогою графічного редактора Paint (можна, звичайно, скористатись іншим графічним редактором), після чого, виділивши весь малюнок (Ctrl+A) або його фрагмент, скопіювати в буфер обміну (Ctrl+C). Встановивши І-курсор в потрібне місце в документі залишилось здійснити вставку, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+V.

 Можна здійснити вставку малюнка в документ безпосередньо з файла, не звертаючись до графічного редактора. Для цього потрібно встановити І-курсор в потрібне місце документа, після чого вибрати з головного меню Вставка Þ Рисунок Þ Из файла. Відкривається вікно Добавить рисунок:

 Вставка здійснюється подвійним клацанням на імені потрібного файла. Якщо ім’я файла з малюнком Ви забули, то клацаючи (один раз) на іменах файлів, що знаходяться в списку, можна продивитись малюнки, що в них містяться. Малюнки відображаються в правій частині діалогового вікна. Перехід в папку більш високого рівня (в надкаталог) для пошуку потрібного графічного файла здійснюється за допомогою кнопки Переход на один уровень вверх .

 Малюнок можна створити безпосередньо користуючись засобами MS Word. Натискання на кнопку Рисование  призводить до виводу панелі з інструментами для малювання

 Опис роботи з інструментами панелі Рисование досить об’ємний, тому обмежимось лише наступним зауваженням:

 Після того, як малюнок намальовано, його необхідно згрупувати. Для цього потрібно клацнути на кнопці Выбор объектов , після чого, переміщувати вказівник миші так, щоби охопити малюнок пунктирним прямокутником. Після цього, клацнувши на кнопці Действия, з меню, що з’являється, вибрати пункт Группировать. Знову клацнути на кнопці Выбор объектов, щоби відмінити режим вибору об’єктів.

Групування зв’язує всі елементи, з яких побудовано малюнок, воєдино. Після групування малюнок можна переміщувати як ціле, за допомогою миші. Інакше, тобто без групування, при спробі переміщення, переміститься не малюнок, а лише один з його елементів.

 MS Word містить колекцію малюнків (кліпів), які можна використати в оформленні документа. Для вибору і вставки малюнка з колекції, потрібно вибрати

Вставка Þ РисунокÞ Картинки...
 

[1] Web-сторінка – це спеціальним чином створений документ, який містить текст, малюнки, фотографії, що призначений для перегляду за допомогою спеціальних програм - броузерів. Ці документи розміщуються на комп’ютерах, що є під’єднаними до мережі Інтернет, і є одними з головних джерел інформації.

[2] Такі поля називаються ComboBox.

[3] Контекстне меню – меню, що з’являється при натисканні правої клавіші миші.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑