Тема 8. Стандартні програми Windows 95/98:

Блокнот. Калькулятор

Стандартні програми Windows 95/98

 До стандартних програм відносяться прикладні програми, які поставляються разом з операційною системою Windows. Купивши операційну систему, користувач зразу ж одержує набір програм, які дозволять йому проводити типові види робіт: нескладні розрахунки, підготовку простих текстових документів та малюнків. Звичайно, стандартні програми не мають таких великих можливостей, як спеціалізовані, які необхідно купувати окремо, тим не менш, часто їх буває цілком достатньо для пересічного користувача.

 Основними стандартними програмами є:

- Блокнот (NotePad) – програма для створення невеликих текстових документів у форматі ASCII. Цей текстовий документ не може включати в себе нічого окрім тексту, набраного одним шрифтом. Розмір документа обмежений 64 Кбт.

- WordPad – текстовий редактор, який, на відміну від програми Блокнот, дозволяє набирати текст різними шрифтами, форматувати його, а також вставляти в свій документ малюнки та інші об’єкти, які підготовлені за допомогою інших програм.

- Калькулятор (Calculator) – програма для проведення нескладних математичних розрахунків.

- Paint – графічний редактор для підготовки малюнків у точкових (растрових) форматах.

Запуск кожної зі стандартних програм здійснюється так:

кн. Пуск Þ Программы Þ Стандартные Þ Ім’я_потрібної_програми

Розглянемо роботу з перерахованими вище програмами.

Програма Блокнот

Призначення програми – для створення невеликих текстових документів у форматі ASCII розміром до 64 Кбт. За допомогою цього текстового редактора можна здійснювати підготовку текстів програм, зокрема на мові Паскаль.

 Програма Блокнот є одновіконною програмою. Це значить, що вона не може одночасно відкрити два чи більше документів. Якщо необхідно працювати зразу з двома документами, то потрібно запустити два екземпляри програми – запустити програму Блокнот два рази підряд.

Запуск

Запуск програми здійснюється вибором:

кн. Пуск Þ Программы Þ Стандартные Þ Блокнот

 Після запуску, на Робочому столі відкривається вікно програми (мал.1).

.

 

Мал.1. Вікно програми Блокнот

В заголовку вікна знаходиться назва документа - Безымянный, а далі –ім’я програми, яка цей документ створила – Блокнот. Назва Безымянный присвоюється документу автоматично. Це ім’я можна змінити під час збереження документа.

 В другому рядку знаходиться головне меню, яке містить 4 пункти: Файл, Правка, Поиск, Справка. Пункт Файл містить підпункти для роботи з документами програми в цілому: збереження, збереження під новим ім’ям, вивід документа на друк, відкриття раніше створеного документа, створення нового документа. Пункт Правка містить підпункти, що стосуються редагування документа: видалення фрагмента, копіювання фрагмента в буфер обміну, вставка фрагмента з буферу обміну в документ, встановлення потрібного шрифту. Пункт Поиск містить підпункти для пошуку заданого фрагмента тексту. Пункт Справка містить два підпункти: Вызов справки і О программе. Активізація Вызов справки приводить до виводу на екран довідника по роботі з програмою[1], а активізація пункту О программе приводить до виводу інформації про версію програми та про її власника.

 На робочому полі документа знаходиться І-подібний курсор, - вертикальна риска, що мерехтить. При запуску програми, він знаходиться в лівому верхньому кутку робочого поля. І-подібний курсор вказує місце в документі, де з’явиться літера (чи інший символ), якщо натиснути клавішу на клавіатурі. Після появи літери, курсор автоматично переміщується на позицію вправо.

Відкриття документа

 Відкриття існуючого документа здійснюється вибором Файл Þ Открыть. Відкривається діалогове вікно Открытие файла, в якому ми, за допомогою миші, вказуємо ім’я потрібного файла, клацаючи один раз на його імені, після чого – на кнопці Открыть, або просто двічі клацаємо на його імені.

 

Набір тексту

 Набір тексту здійснюється безпосередньо натисканням відповідних клавіш.

Потрібна розкладка клавіатури (українська, англійська, російська і т.д.) задається за допомогою індикатора клавіатури. Для цього треба клацнути мишею на індикаторі і в меню, що з’являється, вибрати необхідну розкладку, клацнувши на ній мишею. На індикаторі з’явиться скорочене позначення вибраної розкладки (Uk –українська, En – англійська, Ru - російська).

 На старих клавіатурах, де немає українських літер, а лише російські, набір, відмінних від російських, українських літер та апострофа здійснюється так:

Ctrl +Alt + 0 (0 потрібно набирати на алфавітно-цифровому блоці клавіш, а не за допомогою блока цифрових клавіш).

 

 

Крім того, на старих клавіатурах немає відповідності між деякими символами на клавіатурі і зображеннями на екрані. Нижче приведена таблиця відповідності:

 Можна задати або змінити шрифт та його розмір, але ці зміна буде стосуватись всього документа, а не окремого фрагмента. Тобто, змінивши, наприклад, розмір шрифту з 10 пунктів на 12 пунктів, зміна розміру буде здійснена в усьому документі. Зміна шрифту здійснюється вибором з головного меню: Правка Þ Шрифт ... . В діалоговому вікні Выбор шрифта (мал. 2) з списків Шрифт, Начертание, Размер вибираємо потрібні параметри, після чого клацаємо на кнопці ОК. Слід пам’ятати, що текстовий документ, створений за допомогою Блокнота, не зберігає інформацію про параметри шрифту. Ці параметри стосуються програми Блокнот. Встановивши, наприклад, шрифт Arial, Обычный, Размер 14, ми будемо бачити всі документи, що переглядаються через Блокнот, саме цим шрифтом, незалежно від того, яким вони були написані.

 Перехід на наступний рядок здійснюється автоматично, якщо в меню пункту Правка стоїть позначка біля Перенос по словам. Інакше для переходу на новий рядок потрібно натискати клавішу Enter[2]. Для того, щоби встановити позначку біля пункту Перенос по словам, достатньо клацнути на ньому мишею.

 

Мал. 2. Вибір шрифту

 

Редагування тексту

 Блокнот дозволяє здійснювати видалення, вставку, копіювання виділеного фрагмента тексту.

Виділити фрагмент тексту можна за допомогою клавіш зі стрілками, утримуючи при цьому натиснутою клавішу Shift. Виділений фрагмент набуває інверсного кольору (білі літери на чорному фоні). Виділення можна здійснити також за допомогою миші – переміщувати мишу (тобто вказівник миші) від початку фрагмента до його кінця, утримуючи натиснутою ліву клавішу. Щоби виділити слово в тексті, достатньо двічі клацнути на ньому мишею. Виділення всього тексту здійснюється вибором Правка Þ Выделить все.

Виділений фрагмент можна видалити з тексту, натиснувши клавішу Delete. Забрати фрагмент можна також вибравши з головного меню: Правка Þ Вырезать. При цьому текст переноситься в спеціальну пам’ять – буфер, з якого його можна вставити в інше місце документа або навіть в документ іншої програми (наприклад, Word, WordPad або навіть Paint[3]). Для вставки потрібно помістити І-курсор в потрібне місце документа, після чого вибрати Правка Þ Вставить. Фрагмент, який занесено в буфер, після вставки не видаляється з буфера, а зберігається до того часу, поки в буфер не буде записано новий фрагмент. Занести виділений текст в буфер можна і за допомогою вибору Правка Þ Копировать. Виділений текст при цьому не зникає (вирізається), як це має місце при застосуванні команди Вырезать.

Описані вище дії – Копировать, Вырезать, Вставить можна здійснювати не вибором з головного меню, а за допомогою контекстного меню, яке з’являється, якщо клацнути на правій клавіші миші. Крім цього, зручними є клавішні команди:

Ctrl+C – копіювання фрагмента тексту в буфер;

Ctrl+X – вирізання (переміщення) фрагмента тексту в буфер;

Ctrl+V - вставка тексту з буфера в місце, де знаходиться І-курсор.

 В текст документу можна автоматично вставляти поточну дату і час, натиснувши на клавішу F5.

 Щоби знайти слово (чи фрагмент тексту) в документі, можна скористатись клавішею F3.

Збереження документів

 Щоби зберегти створений документ, потрібно вибрати з головного меню: Файл Þ Сохранить. Якщо документ має ім’я Безымянный[4], то на екрані відкривається вікно Сохранение:

 

 

 Задаємо папку, в якій треба зберегти документ, та його ім’я, після чого клацаємо на кнопці Сохранить. Документ буде збережено в файлі з заданим ім’ям. Файлу автоматично буде присвоєно розширення .txt. При повторному збереженні документу, вікно Сохранение виводитись вже не буде, ­– оновлений документ буде збережено під старим ім’ям. Щоби документ з виправленнями чи доповненнями зберегти під новим ім’ям, потрібно вибрати з головного меню Файл Þ Сохранить как.... Відкривається те саме вікно Сохранение, робота з яким описана вище.

Друк документів

 Для друку відкритого документа на папері, потрібно спочатку задати параметри сторінки: її розмір, орієнтацію на ній тексту, величину полів, а також колонтитули[5]. Для цього з головного меню вибираємо Файл Þ Макет страницы.

 

 В однойменному вікні, що відкривається, встановлюємо потрібні параметри. Встановлювати параметри сторінки немає потреби всякий раз перед друком, - це потрібно робити лише при необхідності змінити встановлені параметри.

 Друк документа здійснюється вибором Файл Þ Печать.

Програма Калькулятор

Калькулятор – стандартна програма Windows для проведення простих математичних обчислень. Запуск програми здійснюється так:

кн.Пуск Þ Программы Þ Стандартные Þ Калькулятор

На робочому столі розкривається вікно програми (мал. 3):

 

Мал.3. Звичайний калькулятор

 Робота з програмою Калькулятор аналогічна роботі з його справжнім прототипом. Ввід даних можна здійснювати за допомогою миші, клацаючи нею на відповідних клавішах калькулятора, або за допомогою клавіатури. Призначення тієї чи іншої клавіші можна взнати, клацнувши правою клавішею миші на ній. В результаті з’являється меню з одним пунктом, - Что это такое? Помістивши на цей пункт вказівник миші і клацнувши на лівій клавіші, ми побачимо коротку підказку про призначення клавіші калькулятора. В цій підказці також вказується клавіша на клавіатурі, натискання на яку еквівалентно натисканню клавіші калькулятора. Про деякі корисні поради при роботі з калькулятором можна прочитати звернувшись до довідки (пункт головного меню Справка або кл. F1).

 Програма Калькулятор дозволяє виводити на екран калькулятор в одному з двох видів: звичайному (вид Обычный) або інженерному (вид Инженерный), тобто, фактично, викликати один з двох калькуляторів. Для зміни виду калькулятора потрібно в головному меню вибрати пункт Вид, а далі – потрібний вид (Обычный або Инженерный). На мал.3 зображено калькулятор у звичайному виді, а на мал.4 – інженерний калькулятор.

 Звичайний калькулятор дозволяє виконувати 4 арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення), добувати квадратний корінь, знаходити число, обернене до даного, виконувати деякі дії з процентами, а також запам’ятовувати одне число, - проміжний результат обчислень.

 Вважаючи, що студент вміє проводити обчислення на калькуляторі, обмежимось тут лише деякими зауваженнями.

Робота зі звичайним калькулятором

1) Для виводу результату потрібно натиснути клавішу Enter або = .

2) Щоби ввести від’ємне число, треба ввести спочатку відповідне додатне, а потім натиснути клавішу зміни знаку:  .

3) Для занесення в пам’ять числа, яке відображено на індикаторі, треба натиснути клавішу MS.

4) Для виводу числа з пам’яті на індикатор, потрібно натиснути клавішу MR.

5) Видалення числа з пам’яті здійснюється за допомогою клавіші MC.

6) Число з індикатора можна скопіювати в буфер за допомогою комбінації клавіш Ctrl+C. Число з буферу можна вставити, наприклад, в документ Блокнота. І навпаки, скопіювавши число з документа в буфер, можна його вставити безпосередньо в індикатор калькулятора за допомогою Ctrl+V. Це дозволяє використовувати Блокнот як додаткову пам’ять. В тім, для складних задач слід користуватись спеціальними програмами, наприклад, електронними таблицями.

Робота з інженерним калькулятором

1) Для обчислення значень обернених тригонометричних функцій , , , потрібно встановити відмітку у віконці Inv, клацнувши на ній мишею. Після цього слід скористатись клавішами sin, cos, tan відповідно.

2) Аналогічно, для обчислення кореня n-го степеня з числа x потрібно спочатку набрати число х, а потім встановивши відмітку набрати степінь кореня ( n ) і клацнути на =.

3) Відмітка Degrees вказує, що аргумент (або значення функції) виражено в градусах, а відмітка Radians – що в радіанах.

4) Для обчислень калькулятор дозволяє використовувати дужки. Число рівнів вкладеності дужок – 25.

 

Мал.4. Інженерний калькулятор

 Інженерний калькулятор (включений у Windows) не можна вважати ефективним засобом для математичних обчислень, незважаючи на те, що він навіть дозволяє здійснювати просту обробку статистичних даних, обчислювати факторіали, переводити числа з однієї системи числення в іншу. Як вже зазначалось, для обчислень потрібно використовувати спеціалізовані програми. До калькулятора можна звернутись в тому разі, коли нічого кращого немає.

[1] Довідник по роботі з програмою Блокнот можна викликати і натисканням клавіші F1.

[2] Натискання на клавішу Enter приводить до переходу до нового абзацу.

[3] В останньому випадку на малюнку потрібно спочатку виділити текстову область, а тільки потім робити вставку (див. Тема 9. Графічний редактор Paint).

[4] тобто, це є новостворений документ, який ще не зберігався.

[5] Колонтитул – це текст (або малюнок), що знаходиться в області верхнього або нижнього поля сторінки. У випадку програми Блокнот, колонтитули можуть включати в себе текст, номер сторінки, ім’я файла (більш детально див. в довідці програми – F1), але не можуть включати малюнки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑