Тема: Методи і засоби навчання

Питання теми:

1. Поняття методів навчання та їх класифікація

1.1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

1.2. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів

1.3. Методи контролю і самоконтролю у навчанні

2. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні.

Основні терміни теми: метод навчання, прийом навчання, словесні методи навчання: пояснення, розповідь, лекція, бесіда, робота з книгою, наочні методи: метод ілюстрацій, метод демонстрацій, метод самостійного спостереження, практичні методи: вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, графічні роботи, дослідні роботи, методи формування пізнавальних інтересів, методи стимулювання обов'язку й відповідальності в навчанні, методи контролю й самоконтролю: метод усного контролю, метод письмового контролю, метод тестового контролю, метод програмованого контролю, метод практичної перевірки, метод самоконтролю, метод самооцінки, засоби навчання, спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑