3. Етапи і структура процесу навчання.

У відповідності з цілями учителя, вираженими в його завданнях, і власними мотивами учні здійснюють доступними їм засобами і способами навчальну діяльність, в ході якої засвоюють певний зміст. Учитель контролює хід і результати засвоєння, після чого знайомить учнів з черговою порцією навчального матеріалу.

У навчальному процесі виділяють такі послідовні етапи:

1. Постановка вчителем перед учнями мети, яку вони приймають.

2. Організація сприймання та осмислення учнями нової інформації або ж створення проблемної ситуації, внаслідок розв’язання якої учні самостійно відкривають певні знання і уміння.

3. Організація закріплення сприйнятого і засвоєного учнями на попередньому етапі матеріалу.

4. Поточна перевірка засвоєння учнями знань і умінь з метою отримання зворотного зв’язку і корекції навчального процесу.

5. Організація узагальнення і систематизації учнями певного матеріалу.

6. Підсумкова оцінка результатів навчання.

Таким чином, процес навчання складається з послідовних актів взаємодії вчителя і учнів, спрямованих на засвоєння останніми певної частини змісту освіти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑