Структура дисципліни

Модуль І. Вступ до психології.

Тема 1. Предмет та задачі загальної і соціальної психології.

Тема 2. Принципи і методи психології.

Тема 3. Мозок і психіка. 

Тема 4. Психологічна характеристика свідомості людини.

Тематичний контроль №1 по модулю І

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Модуль ІІ. Діяльність і особистість.

Тема 5. Психологічна концепція діяльності.

Тема 6. Психологія особистості: загальна психологічна характеристика, структура, розвиток.

Тема 7.1. Пізнавальні психічні процеси (частина 1).

Тема 7.2. Пізнавальні психічні процеси (частина 2).

Тема 8. Емоційно-вольова сфера особистості.

Тема 9. Індивідуально-типологічні властивості особистості.

Тематичний контроль №2 по модулю ІІ

Модуль ІІІ Соціально-психологічні явища.

Тема 10. Спілкування – основа міжособистісних взаємин.

Тема 11. Мала група та колектив.

Тема 12. Міжособистісні стосунки в групі і колективі.

Тематичний контроль №3 по модулю ІІІ

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю

Підсумковий контроль (екзамен) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Наверх ↑