Рекомендація

Теоретично підготувати майбутніх педагогів до роботи по формуванню особистості людини покликані всі навчальні дисципліни психолого-педагогічного циклу і в першу чергу психологія.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Загальна і соціальна психологія” ставить за мету ознайомити користувача з сучасними уявленнями про психіку, фундаментальними твердженнями психологічної науки щодо закономірностей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних властивостей особистості, особливостей організації і функціонування малих груп та колективів, динаміки розвитку міжособистісних взаємин з метою підготовки студентів до практичної діяльності.

В ході вивчення курсу користувач повинен знати:

* методологічні засади загальної психології;

* взаємозв’язок між фізіологічними і психічними процесами;

* сучасні психологічні концепції особистості;

* психологічну концепцію діяльності;

* засади міжособистісних стосунків:

* особливості психічних пізнавальних, емоційних, вольових процесів;

* індивідуально-типологічні властивості особистості.

Уміти:

* організовувати і керувати педагогічною взаємодією;

* застосовувати методи вивчення психіки людини;

* виявляти і аналізувати психічні особливості особистості;

* складати психологічний портрет особистості.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні завдання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”. Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, також потрібно буде після кожної теми здійснити з допомогою тестів самоконтроль. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „Загальна і соціальна психологія”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Наверх ↑