ТЕМА 4.6. Текстовий процесор WordPad

Текстові процесори, як і текстові редактори, служать для створення, редагування та перегляду текстових документів. Однак вони виконують ще одну важливу функцію – форматування документів. Під форматуванням розуміють оформлення документів з використанням декількох шрифтових наборів, використанням методів вирівнювання тексту, вставкою в текстовий документ об’єктів іншої природи, наприклад рисунків, а також управління взаємодією графіки та тексту.

У стандартну поставку Windows 98 входить текстовий процесор WordPad, який фактично є "полегшеною" версією більш потужної програми Word. Процесор WordPad запускається командою "Пуск", "Программы", "Стандартне" "WordPad". Робоче вікно програми представлено на рисунку. Як видно із цього рисунка, на відміну від текстового редактора "Блокнот" вікно текстового процесора містить додаткову панель елементів управління – панель форматування.

 

Оскільки з прийомами створення та редагування документів ми знайомі по текстовому редактору "Блокнот", то на прикладі текстового процесора WordPad ми ознайомимось с простішими прийомами форматування документів.

Налагодження параметрів друкованої сторінки. Форматування документа передбачає отримання повноцінного паперового відбитку на друкуючому пристрої. Тому робота в текстових процесорах починається із задання параметрів друкованої сторінки. Параметри сторінки задають у діалоговому вікні "Макет страницы" ("Файл", "Макет страницы").

Налагодження параметрів друкованої сторінки слід виконати у відповідності з тим типом принтера, який передбачається використовувати для друку. Для вибору принтера служить кнопка "Принтер" в діалоговому вікні "Макет страницы". В списку "Принтер" приведені ті моделі принтерів, на які настроєна конфігурація даного комп’ютера.

Після вибору моделі принтера вибирають параметри друкованої сторінки. Розміри листа паперу вибирають в списку "Раз мер". В Україні як стандартний машинописний лист прийнято використовувати лист формату А4, який має розмір 210x297 мм.

Друковане поле документа складає не весь лист, оскільки зі всіх сторін документа повинні залишатись вільні поля. При виборі розмірів полів слід враховувати наступні обставини:

• якщо ліве поле використовують для підшивки, то воно повинно мати збільшений розмір;

• якщо при оформленні документа використовуються колонтитули (верхні або нижні), то для них слід передбачити збільшення розмірів відповідних полів.

Конкретні значення розмірів полів слід вияснити у замовника документа (роботодавця, адміністрації підприємства). Якщо ніяких рекомендацій немає, можна задати для всіх полій, крім лівого, по 15 мм, а для лівого поля – 25 мм.

Налагодження параметрів абзацу. Абзац є мінімальним елементом форматування. Налагодження параметрів абзацу виконується у діалоговому вікні "Абзац", що відкривається командою "Формат", "Абзац". Тут можна задати наступні параметри:

• величину відступу від лівого поля;

• величину відступу від правого поля;

• величину спеціального відступу для першого рядка абзацу (абзацний відступ);

• метод вирівнювання: по лівому полю, по центру і по правому полю. на жаль, текстовий процесор WordPad не має засобів для вирівнювання тексту "по формату" – так називається метод вирівнювання, при якому текст вирівнюється і по лівому, і по правому полях одночасно. Для більшості документів, написаних українською мовою, цей метод є стандартним.

Налагодження параметрів шрифтового набору. Тип використовуваного шрифту, його розмір та стиль можна задати як за допомогою рядка меню (команда "Формат"), так і за допомогою елементів управління, представлених на панелі форматування. На відміну від редактора "Блокнот", текстовий процесор WordPad дозволяє застосовувати шрифтове оформлення як до всього документа в цілому, так і до окремих, попередньо виділених фрагментів.

Створення маркованих списків. Створення маркованих списків – характерна можливість більшості текстових процесорів. У програмі WordPad перший рядок маркованого списку створюється командою ("Формат", "Маркер") або натисканням на кнопку "Маркеры" на панелі форматування.

Наступні рядки автоматично одержують маркер після натискання клавіші ENTER. Для припинення маркування потрібно просто повторить команду ще раз.

Управління табуляцією. Режим табуляції визначає характер лінійного зміщення текстового курсору у рядку при послідовних натисканнях клавіші TAB. Табуляцією користуються в тих випадках, коли є необхідність оформлення тексту рівними сповпчиками, що у більшості випадків потрібно при створенні таблиць.

Позиції табуляції задають в діалоговому вікні "Табуляция" ("Формат", "Табуляция"). Координати позиції табуляції вказуються в сантиметрах і вимірюються від лівого поля. Наприклад, якщо задати три позиції (5 см, 10 см та 15 см), то при натисканні клавіші TAB текстовий курсор у залежності від поточного положення зміщується вправо до найближчої позиції табуляції.

Пошук та заміна текстових фрагментів. Наявність засобу пошуку та заміни текстового фрагменту – обов’язковий елемент текстових процесорів. У програмі WordPad засіб пошуку запускають командою "Правка", "Найти". Текстовий фрагмент, що підлягає пошуку, вводять в поле "Образец", а процес пошуку запускають натисканням кнопки "Найти далее". Встановленням галочки "Только слово целиком" та "С учетом регістра" налагоджують особливості пошуку.

Пошук з одночасною заміною запускають командою "Правка", "Заменить". Розшукуваний фрагмент вводять в поле "Образец", а новий фрагмент – в поле "Заменить на". Пошук виконують командою "Найти далее", заміну фрагменту – командою "Заменить", а глобальну заміну по всьому тексту – командою "Заменить все".

Можливість автоматичної заміни використовують для автоматизації введення тексту та редагування. Так, наприклад, якщо при введенні тексту набирати слова у скороченому вигляді: к-р, к-ра, к-рів і т.п., а потім по всьому тексту замінити к-р на комп’ютер, то можна значно скоротити обсяг введення з клавіатури. Таким же чином виправляють систематичні помилки, знайдені в процесі редагування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑